Saxifraga umbrosa · skalnica cienista

efemerofit [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]
uprawiana bylina ozdobna, dziczejąca

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego

Saxifraga ×geum

Saxifraga hirusta L. × umbrosa L.
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
uprawiana bylina ozdobna

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · kwitnienie: 6-7

Saxifraga huetiana

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Saxifraga ×arendsii · skalnica Arendsa

(potocznie: skalnica)
Saxifraga arendsii
takson uprawiany [24]

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 7-10 cm · kwitnienie: 3-4

Saxifraga ×anglica

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · kwitnienie: 5

Saxifraga cespitosa · skalnica rozesłana

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · kwitnienie: 5

Saxifraga cortusifolia var. fortunei · skalnica zarzyczkolistna

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Saxifraga cotyledon · skalnica zagłębiona

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 60 cm · kwitnienie: 5-6

Saxifraga crustata

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 10 cm · kwitnienie: 5-6

Saxifraga hostii · skalnica Hosta

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 60 cm · kwitnienie: 5-6

Saxifraga ×landaueri

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Saxifraga longifolia

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Saxifraga ×macnabiana

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Saxifraga pensylvanica

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 15 cm · kwitnienie: 4-5

Saxifraga rotundifolia · skalnica okrągłolistna

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 20 cm · kwitnienie: 6-7

Saxifraga stolonifera

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Saxifraga tombeanensis

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Saxifraga trifurcata · skalnica trójwidlasta

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 15 cm · kwitnienie: 5-6

Saxifraga ×urbium · skalnica cienista

Saxifraga spathularis × umbrosa
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 30-40 cm · kwitnienie: 5

Saxifraga ×andrewsii

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Saxifraga omolojensis

Saxifraga ledebouriana · Saxifraga multiflora
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Saxifraga veitchiana · skalnica Veitcha

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Saxifraga tenella

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Saxifraga hypnoides

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]