atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Saxifraga bryoides L. [🔉 *o·i·des]

skalnica mchowata, skalnica mechowata
Saxifraga bryoides (skalnica mchowata)
14.07.2010, Karkonosze; copyright © by Marek Malicki
Saxifraga bryoides (skalnica mchowata)
Saxifraga bryoides (skalnica mchowata)
Saxifraga bryoides (skalnica mchowata)
Saxifraga bryoides (skalnica mchowata)
Saxifraga bryoides (skalnica mchowata)
Saxifraga bryoides (skalnica mchowata)
cechy diagnostyczne w kluczu:Saxifraga (skalnica)kl 8864

występowanie

Saxifraga bryoides (skalnica mchowata)

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna • ciepło — miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże ubogie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100714.3.mml - Saxifraga bryoides (skalnica mchowata); Karkonosze
100714-3
leg. Marek Malicki
/Karkonosze/ #3
znalezisko 20110719.1.jkr - Saxifraga bryoides (skalnica mchowata); Jarząbczy Wierch, Tatry
110719-1
leg. Jerzy Kruk
/Jarząbczy Wierch, Tatry/ #6
znalezisko 20100720.3.kc - Saxifraga bryoides (skalnica mchowata); Polski Grzebień, Tatry Słowackie
100720-3
leg. Krzysztof Ciesielski
/Polski Grzebień, Tatry Słowackie/ #3