Parnassia palustris · dziewięciornik błotny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
obecnie w rodzinie dziewięciornikowate (Parnassiaceae)