atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » Ord.Saxifragales » core Sxf » Sxf alliance »

Fam. Saxifragaceae [🔉 sa·ksi·fra·ga·ce·e]

skalinicowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nieliście 2-3× pierzaste lub trójlistkowe
Astilbe arendsii ‘Lachskönigin’
Astilbe chinensis var. pumila (tawułka chińska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty bardzo drobne, z przykwiatkami, w dużych wiechach.
Astilbe (tawułka)
astilbe, zatawułka
  Uprawiane byliny ozdobne.
  
  
↑nie liście pojedyncze, często o podzielonej blaszce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty bez przykwiatków.
  Rośliny dziko rosnące i uprawiane ozdobne.
  
    
↓nieliście z przylistkami; pręcików 5; zalążnia i torebka jednokomorowe
Heuchera sanguinea
Heuchera ‘Red Spangles’
  Uprawiane byliny ozdobne.
    
    
↑nie liście bez przylistków; pręcików 6 lub 10; zalążnia i torebka jedno- lub dwukomorowe
    
      
↓niekwiaty 4-krotne
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Brak korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Łasy łęgowe i źródliska.
      
      
↑nie kwiaty 5-krotne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona rozwinięta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nierośliny duże, mięsiste
Bergenia ‘Pinneberg’
Bergenia cordifolia (bergenia sercowata)
Bergenia cordifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty różowofioletowe w gęstych wiechowatych kwiatostanach.
  Uprawiane byliny ozdobne.
        
        
↑nie drobne i średniej wielkości rośliny
Saxifraga granulata
Saxifraga granulata
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa do 8 cm długości i szerokości, bez ciemnych kropek, czasem przy brzegu na górnej stronie z jamkami wydzielającymi węglan wapnia.
  Dziko rosnące i uprawiane ozdobne byliny.