dwuliścienne - okwiat zróżnicowany, korona niezrośnięta - zielne

cechy diagnostyczne w kluczu

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Magnoliopsida (dwuliścienne)]
okwiat zróżnicowany na kielich i koronę, korona niezrośnięta, rośliny zielne

⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) kwiaty podparte dwoma częściowo zrośniętymi podsadkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
  
  
(p) kwiaty bez dwulistkowego kielicha (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
  
    
(p) kwiaty grzbieciste (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
    
      
(p) kwiaty z ostrogą (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
      
        
(p) liście bez przylistków (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
        
        
(p) liście z przylistkami (↑nie)
Viola tricolor
Viola canina (fiołek psi)
Viola arvensis (fiołek polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Działek pięć; trwałych. Owoc trzyklapowa torebka.
        
      
(p) kwiaty bez ostrogi (↑nie)
      
        
(p) kwiaty motylkowate (↓nie)
Vicia angustifolia (wyka wąskolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w p ...
Fabaceae (bobowate)
motylkowate · syn. Papilionaceae
        
        
(p) kwiaty inne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
        
          
(p) kwiaty bez ogruczolonej tarczki, pręcików 8 (↓nie)
Polygala vulgaris (krzyżownica zwyczajna)
Polygala amarella (krzyżownica gorzkawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
          
          
(p) kwiaty z ogruczoloną tarczką, (↑nie)
Reseda lutea (rezeda żółta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
          
    
(p) kwiaty promieniste (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
    
      
(p) rośliny wodne z pływającymi lub zanurzonymi liśćmi (↓nie)
      
        
(p) liście duże pływające (↓nie)
Nymphaea candida
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, róż ...
        
        
(p) liście znacznie mniejsze (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
        
          
(p) pływające liście rombowate (↓nie)
Trapa natans
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
(p) liście nie rombowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
          
            
(p) liście w okółkach, parzysto pierzastosieczne (↓nie)
Myriophyllum verticillatum (wywłócznik okółkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
            
            
(p) liście naprzeciwległe lub w okółkach, niepodzielone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
            
              
(p) liście osobliwe (↓nie)
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) liście innego rodzaju (↑nie)
Elatine hydropiper (nadwodnik naprzeciwlistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
              
      
(p) rośliny lądowe lub bagienne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
      
        
(p) zalążnia dolna lub półdolna (↓nie)
        
          
(p) słupkowie pozornie zrosłoowockowe (↓nie)
Agrimonia eupatoria (rzepik pospolity)
Agrimonia eupatoria (rzepik pospolity)
dojrzałe owocki, przekrój podłużny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
          
          
(p) słupkowie zrosłoowockowe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
          
            
(p) liście z przylistkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
            
            
(p) liście bez przylistków (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
            
              
(p) rośliny sukulentyczne (↓nie)
Dorotheanthus bellidiformis (dorotka stokrotkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
              
              
(p) rośliny niesukulentyczne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
              
                
(p) kielich 2- lub 4-krotny (↓nie)
Epilobium parviflorum (wierzbownica drobnokwiatowa)
Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
Circaea lutetiana (czartawa pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
                
                
(p) kielich 5-krotny (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
                
                  
(p) kwiaty w wierzchotce lub gronie (↓nie)
Saxifraga granulata
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Pręcików 8-10.
· ta cecha di ...
                  
                  
(p) kwiaty w baldachu lub główce (↑nie)
Pastinaca sativa
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Pręcików 5.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
                  
        
(p) zalążnia górna (↑nie)
        
          
(p) pręcików dużo (↓nie)
          
            
(p) z sokiem mlecznym (↓nie)
Papaver rhoeas var. rhoeas (mak polny typowy)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Kielich podwójny, na początku kwitnienia działki odpadają (są widoczne na pąkach kwiatowych).
            
            
(p) bez soku mlecznego (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
            
              
(p) liście złożone (↓nie)
Actaea spicata (czerniec gronkowy)
Actaea spicata (czerniec gronkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
              
              
(p) liście pojedyncze (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
              
                
(p) liście normalnej grubości (↓nie)
Hypericum perforatum ssp. perforatum (dziurawiec zwyczajny typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
                
                
(p) liście skórzaste (↑nie)
Helianthemum nummularium agg. (posłonek rozesłany (agg.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
                
          
(p) pręcików nie więcej jak 12 (↑nie)
          
            
(p) liście naprzeciwległe lub w okółkach (↓nie)
            
              
(p) liście parzysto pierzastozłożone (↓nie)
Zygophyllum fabago (parolist wschodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
              
              
(p) liście pojedyncze (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
              
                
(p) kielich zrośnięty, 8-12-ząbkowy (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
                
                
(p) kielich wolny lub z mniejszą ilością ząbków (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
                
                  
(p) liście z przylistkami (czasem bardzo drobne) (↓nie)
                  
                    
(p) przylistki suchobłoniaste (↓nie)
Spergula arvensis (sporek polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
                    
                    
(p) przylistki zielone (↑nie)
Elatine triandra (nadwodnik trójpręcikowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
                    
                  
(p) liście bez przylistków (↑nie)
                  
                    
                    
                    
(p) zalążnia 4-5-komorowa (↑nie)
Linum catharticum (len przeczyszczający)
XL
                    
            
(p) ulistnienie skrętoległe lub liście odziomkowe (↑nie)
            
              
(p) kwiaty drobne (↓nie)
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) kwiaty większe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
              
                
                
                
(p) kwiaty 4- lub 5-krotne, rzadko 2-krotne (↑nie)
                
                  
(p) jedna szyjka słupka z niepodzielonym znamieniem (↓nie)
                  
                    
(p) pręcików 4 (↓nie)
Epimedium ×rubrum (epimedium czerwone)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
  Uprawiane byliny ozdobne.
                    
                    
(p) pręcików 5-10 (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
                    
                      
(p) liście 1-2-krotnie nieparzystopierzaste (↓nie)
Dictamnus albus (dyptam jesionolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
Dictamnus albus (dyptam jesionolistny)
wystepowanie
krzew mojżeszowy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                      
                      
(p) liście pojedyncze (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
                      
                        
(p) pręcików 6 (↓nie)
Sinapis arvensis (gorczyca polna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
                        
                        
(p) pręcików 5 lub 10 (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
                        
                          
(p) liście skórzaste (↓nie)
Pyrola minor
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
                          
                          
(p) liście zielne (↑nie)
Lysimachia vulgaris (tojeść pospolita)
Primula veris (pierwiosnek lekarski)
XL
Hottonia palustris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
                          
                  
(p) 2-5 szyjek słupka lub jedna ze znamieniem podzielonym na 5 łatek (↑nie)
                  
                    
(p) liście złożone lub w różnym stopniu podzielone (↓nie)
                    
                      
(p) liście trójlistkowe (↓nie)
Oxalis acetosella
Oxalis fontana (szczawik żółty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
                      
                      
(p) liście dłoniasto podzielone (↑nie)
Erodium cicutarium (iglica pospolita)
Geranium pratense
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
                      
                    
(p) liście pojedyncze, niepodzielone (↑nie)
                    
                      
(p) ulistnienie skrętoległe, nitki pręcików w nasadzie zrośnięte (↓nie)
Linum hirsutum (len włochaty)
Linum flavum (len złocisty)
Linum catharticum (len przeczyszczający)
                      
                      
(p) liście w przyziemnej różyczce, najwyżej jeden łodygowy, nitki pręcików niezrośnięte (↑nie)
                      
                        
(p) liście wyłącznie odziomkowe (↓nie)
Drosera rotundifolia (rosiczka okrągłolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Kwiaty w skąpokwiatowym dwuskrętku. Bez prątniczek. Szyjek słupka 3-5.
                        
                        
(p) liście odziomkowe i jeden łodygowy (↑nie)
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu