takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.235); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Trapa natans L. s.l.

kotewka orzech wodny
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow · Trapa hungarica Opiz · Trapa muzzanensis (Jäggi) Szafer, Julcz. et Pawł. · Trapa natans Flerow
Trapa natans
pokrój; 17.08.2004, Markowice k. Raciborza; copyright © by Antoni Mielnikow
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
zapewniający pływalność "pęcherzyk" powietrzny na ogonku liściowym
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
pęd - zbliżenie
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
młody owoc
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
korzeń
Trapa natans
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
Trapa natans (kotewka orzech wodny)

uwagi

Czasem wyróznia się szereg drobnych gatunków w obrębie szeroko rozumianej kotewki orzecha wodnego (Trapa natans), głównie na podstawie różnic morfologii owoców. O kotewce jest ciekawa praca Jerzego Pióreckiego:
Piórecki J. 1980. Kotewka - orzech wodny Trapa L. w Polsce. Bibl. Przemyska 13. Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl. [za uwagę dziękuję Michałowi Smoczykowi]

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.235 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Trapa natans
orzechy na brzegu stawu
Trapa natans
zespół kotewki i salwinii
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego
Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — roślina wodna • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20021111.2.02 - Trapa natans (kotewka orzech wodny); Ostrava, Czechy
021111-2
leg. Marek Snowarski
/Ostrava, Czechy/ #3