takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.235); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Trapa natans L. s.l.

kotewka orzech wodny
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow · Trapa hungarica Opiz · Trapa muzzanensis (Jäggi) Szafer, Julcz. et Pawł. · Trapa natans Flerow
na stronie — uwagi · występowanie · wymagania i uprawa · znaleziska
Trapa natans
pokrój; 17.08.2004, Markowice k. Raciborza; copyright © by Antoni Mielnikow
Trapa natans
zespół kotewki i salwinii
Trapa natans
orzechy na brzegu stawu
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
zapewniający pływalność "pęcherzyk" powietrzny na ogonku liściowym
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
pęd - zbliżenie
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
młody owoc
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
korzeń
Trapa natans
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
Trapa natans (kotewka orzech wodny)

uwagi

Czasem wyróznia się szereg drobnych gatunków w obrębie szeroko rozumianej kotewki orzecha wodnego (Trapa natans), głównie na podstawie różnic morfologii owoców. O kotewce jest ciekawa praca Jerzego Pióreckiego:
Piórecki J. 1980. Kotewka - orzech wodny Trapa L. w Polsce. Bibl. Przemyska 13. Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl. [za uwagę dziękuję Michałowi Smoczykowi]

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.235 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · roślina wodna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

znalezisko 20021111.2.02 - Trapa natans (kotewka orzech wodny); Ostrava, Czechy
3f · 20021111.2.02
leg. Marek Snowarski
/Ostrava, Czechy/
literatura · references
· Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.133 [71.5]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.22 [16.10]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.486 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.317+77k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.325 [9]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.317 [86.9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.353 [11]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.15 p.652 [85.15]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.303 [150.2]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.392 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.02.2016 · powstała/was created 11.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Trapa_natans.htm"> Trapa natans (kotewka orzech wodny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>