atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Malvidae » Ord.Myrtales » Fam.Lythraceae »

Trapa natans L. s.l. [🔉 tra·pa *]

kotewka orzech wodny
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow · Trapa hungarica Opiz · Trapa muzzanensis (Jäggi) Szafer, Julcz. et Pawł. · Trapa natans Flerow
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
okaz kwitnący; 14.08.2015, rzeka Wisłok poniżej zbiornika zaporowego (Zbiornika Rzeszów) w Rzeszowie; copyright © by Marcin Łuczak
Trapa natans
pokrój
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
młody owoc
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
zapewniający pływalność "pęcherzyk" powietrzny na ogonku liściowym
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
pęd - zbliżenie
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
korzenie
Trapa natans
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
XL
namnażanie wegetatywne
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
owoce wyjęte z wody
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
rozety stłoczone bliżej brzegu przez fale, wiatr i spadek poziomu wody mają lekko uniesione liście
Trapa natans (kotewka orzech wodny)

uwagi

Czasem wyróznia się szereg drobnych gatunków w obrębie szeroko rozumianej kotewki orzecha wodnego (Trapa natans), głównie na podstawie różnic morfologii owoców. O kotewce jest ciekawa praca Jerzego Pióreckiego:
Piórecki J. 1980. Kotewka - orzech wodny Trapa L. w Polsce. Bibl. Przemyska 13. Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl. [za uwagę dziękuję Michałowi Smoczykowi]Czasem wyróznia się szereg drobnych gatunków w obrębie szeroko rozumianej kotewki orzecha wodnego (Trapa natans), głównie na podstawie różnic morfologii owoców. O kotewce jest ciekawa praca Jerzego Pióreckiego:
Piórecki J. 1980. Kotewka - orzech wodny Trapa L. w Polsce. Bibl. Przemyska 13. Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl. [za uwagę dziękuję Michałowi Smoczykowi]

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.235 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
namnażanie wegetatywne
ekologiczne liczby wskaźnikowe Trapa natans (kotewka orzech wodny)
Trapa natans
zespół kotewki i salwinii
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — roślina wodna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne
treść specjalna [grupy uzytkowe] do usunięcia

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20021111.2.02 - Trapa natans (kotewka orzech wodny); Ostrava, Czechy
021111-2
leg. Marek Snowarski
/Ostrava, Czechy/ #3
znalezisko 20070706.2.bg - Trapa natans (kotewka orzech wodny); Lubiąż, rez. Odrzysko
070706-2
leg. Błażej Gierczyk
/Lubiąż, rez. Odrzysko/ #4
znalezisko 20090726.3.and - Trapa natans (kotewka orzech wodny); rez. Łężczok k. Raciborza
090726-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/rez. Łężczok k. Raciborza/ #2
znalezisko 20150814.1.mlc - Trapa natans (kotewka orzech wodny); zbiornik zaporowy na Wisłoku (Zbiornik Rzeszów) w Rzeszowie
150814-1
leg. Marcin Łuczak
/zbiornik zaporowy na Wisłoku (Zbiornik Rzeszów) w Rzeszowie/ #11
znalezisko 20150814.4.mlc - Trapa natans (kotewka orzech wodny); rzeka Wisłok poniżej zbiornika zaporowego (Zbiornika Rzeszów) w Rzeszowie
150814-4
leg. Marcin Łuczak
/rzeka Wisłok poniżej zbiornika zaporowego (Zbiornika Rzeszów) w Rzeszowie/ #4
znalezisko 20050402.2.am; okolice Raciborza
050402-2
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Raciborza/ #1