Oczko wodne

na stronie — pływające · strefa bagienna