takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.185)

Menyanthes trifoliata L.

bobrek trójlistkowy
Menyanthes trifoliata
12.05.2002, ok. Sławkowa; copyright © by Antoni Mielnikow
Menyanthes trifoliata
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.185 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Może być pozyskiwany przez ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podwodnych lub podziemnych. Zostawić nie mniej niż 75% populacji i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu (3.7).
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Menyanthes trifoliata
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa · wysokość 10-30 cm · kwitnienie: 5-6

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba mokra lub roślina wodna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · próchnica · gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

znalezisko 20090429.1.pkob - Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy); ok. Lubska, woj. lubuskie
3f · 20090429.1.pkob
leg. Piotr Kobierski
/ok. Lubska, woj. lubuskie/
znalezisko 20100529.3.pkob - Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy); Wzniesienia Żarskie
2f · 20100529.3.pkob
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie/
znalezisko 00010000.10_3_33.jmak - Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy); Niemcy
7f · 00010000.10_3_33.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/
literatura · references
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.111 [71.6]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2), 1967 — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. p.259 [16.11]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.518 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.362+361k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.393 [9]
· Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.88 [86.3]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.386 [11]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.642 [85.18]
· Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.67 [150.3]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.608 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Matuszkiewicz J. M., 2001 — Zespoły leśne Polski. [7]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.02.2016 · powstała/was created 09.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Menyanthes_trifoliata.htm"> Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>