Rośliny torfowisk

torfowisko

Wszelkie torfowiska powinny być chronione, choćby z uwagi na ważną funkcję retencji (przetrzymywania) wody.
Wspólną cechą torfowisk jest organiczne podłoże utworzone przez szczątki roślinne rozkładające się w warunkach beztlenowych. Torfowiska tworzą się w miejscach podmokłych a ich roślinność oraz podłoże magazynuje olbrzymie ilości wody. Wyróżnia się różne typy torfowisk. Mają one całkowicie odmienną roślinność.

space

rośliny torfowisk wysokich

Torfowiska wysokie, położone są na wierzchowinach i międzydziałach, zasilane są przez wody opadowe — stąd występują w miejscach o wysokich opadach, u nas głównie w górach. Ich flora naczyniowa jest uboga; dominują mchy z rodzaju torfowiec (Sphagnum).

rośliny torfowisk niskich

Torfowiska niskie, charakterystyczne dla dolin rzecznych i innych miejsc z przepływem wody. W przeciwieństiwe do torfowisk wysokich, mają bogatą florę roślin naczyniowych, z dużą liczbą turzyc i traw.
Torfowiska przejściowe mają charakter pośredni pomiędzy niskimi a wysokimi.
Salix cinerea (wierzba szara)
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Valeriana officinalis (kozłek lekarski)
Peucedanum palustre (gorysz błotny)
Cicuta virosa (szalej jadowity)
Sium latifolium (marek szerokolistny)
Filipendula ulmaria (wiązówka błotna)
Galium palustre (przytulia błotna)
Lysimachia thyrsiflora (tojeść bukietowa)
Lotus uliginosus (komonica błotna)
Caltha palustris (knieć błotna)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Ranunculus lingua (jaskier wielki)
Ranunculus flammula (jaskier płomiennik)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
Bidens tripartita (uczep trójlistkowy)
Bidens cernua (uczep zwisły)
Cirsium palustre (ostrożeń błotny)
Lychnis flos-cuculi (firletka poszarpana)
Epilobium palustre (wierzbownica błotna)
Lythrum salicaria (krwawnica pospolita)
Dactylorhiza majalis s.l. (kukułka szerokolistna)
Polygonum bistorta (rdest wężownik)
Triglochin palustre (świbka błotna)
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Juncus conglomeratus (sit skupiony)
Juncus effusus (sit rozpierzchły)
Juncus inflexus (sit siny)
Juncus articulatus (sit członowaty)
Scirpus sylvaticus (sitowie leśne)
Typha latifolia (pałka szerokolistna)
Carex canescens (turzyca siwa)
Carex paniculata (turzyca prosowa)
Carex flava (turzyca żółta)
Carex rostrata (turzyca dzióbkowata)
Carex vesicaria (turzyca pęcherzykowata)
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Carex panicea (turzyca prosowata)
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex elata (turzyca sztywna)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex riparia (turzyca brzegowa)
Deschampsia caespitosa (śmiałek darniowy)
Glyceria fluitans (manna jadalna)
Molinia caerulea (trzęślica modra)
Agrostis canina (mietlica psia)
Calamagrostis canescens (trzcinnik lancetowaty)
Phragmites australis (trzcina pospolita)