takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Triglochin palustre L.

świbka błotna
na stronie — występowanie