takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.252)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Triglochin maritimum L.

świbka morska
na stronie — występowanie · znaleziska
Triglochin maritimum (świbka morska)
20.05.2006, halofilne łąki k. Pyzdr nad Wartą; copyright © by Błażej Gierczyk
Triglochin maritimum
ogr. bot.; copyright © by Jarosław Makowski
Triglochin maritimum (świbka morska)
Triglochin maritimum (świbka morska)
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum
Triglochin maritimum (świbka morska)

występowanie

Triglochin maritimum (świbka morska)
XL
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.252 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — [E] – wymierający - krytycznie zagrożony, na izolowanych stanowiskach
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060520.6.bg - Triglochin maritimum (świbka morska); halofilne łąki k. Pyzdr nad Wartą
bg.060520-6
leg. Błażej Gierczyk
/halofilne łąki k. Pyzdr nad Wartą/ #9
znalezisko 20080804.1.jkr; Kołobrzeg
jkr.080804-1
leg. Jerzy Kruk
/Kołobrzeg/ #3
znalezisko 00010000.08_2_8.jmak; ok. Łeby
jmak.08_2_8
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/ #6
znalezisko 00010000.6.kswit - Triglochin maritimum (świbka morska); poj. Krzywińskie
kswit.6
leg. Konrad Świtalski
/poj. Krzywińskie/ #3