takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.252)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Triglochin maritimum L.

świbka morska
na stronie — występowanie · znaleziska
Triglochin maritimum (świbka morska)

20.05.2006, halofilne łąki k. Pyzdr nad Wartą; copyright © by Błażej Gierczyk

Triglochin maritimum

ogr. bot.; copyright © by Jarosław Makowski

Triglochin maritimum (świbka morska)

Triglochin maritimum (świbka morska)

Triglochin maritimum

Triglochin maritimum

Triglochin maritimum

Triglochin maritimum

Triglochin maritimum

Triglochin maritimum

Triglochin maritimum

Triglochin maritimum

Triglochin maritimum (świbka morska)

występowanie

Triglochin maritimum (świbka morska)

XL

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.252 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — [E] – wymierający - krytycznie zagrożony, na izolowanych stanowiskach
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20060520.6.bg - Triglochin maritimum (świbka morska); halofilne łąki k. Pyzdr nad Wartą

9f · 20060520.6.bg
leg. Błażej Gierczyk
/halofilne łąki k. Pyzdr nad Wartą/

znalezisko 20080804.1.jkr; Kołobrzeg

3f · 20080804.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Kołobrzeg/

znalezisko 00010000.08_2_8.jmak; ok. Łeby

6f · 00010000.08_2_8.jmak
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/

znalezisko 00010000.6.kswit - Triglochin maritimum (świbka morska); poj. Krzywińskie

3f · 00010000.6.kswit
leg. Konrad Świtalski
/poj. Krzywińskie/