atlas-roslin.pl

chronione trawy i turzyce

po nazwie podany jest nr załącznika (listy) i pozycja w załączniku plus ewentualna informacja o szczególnych statusach ochrony; pełnym tekstem informacje te są podana na stronie gatunku
objaśnienie skrótów