atlas-roslin.pl

Sesleria caerulea (L.) Ard. [🔉 ses·le·ri·a *]

sesleria błotna, sesleria błękitna
Sesleria coerulea Ard. ssp. uliginosa Čelak. · Sesleria uliginosa Opiz [🔉 ses·le·ri·a *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sesleria uliginosa
Sesleria uliginosa
Sesleria caerulea (sesleria błotna)
Sesleria caerulea (sesleria błotna)
Sesleria caerulea (sesleria błotna)
Sesleria caerulea (sesleria błotna)
Sesleria caerulea (sesleria błotna)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.254 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie - Sesleria caerulea (sesleria błotna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sesleria caerulea (sesleria błotna)
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
.

wybrane okazy · selected collections

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Sesleria caerulea (sesleria błotna)
🌱
Trawa kępkowa, z czasem tworzy darniowe pierścienie. Występuje na rozległych obszarach Europy od Szwecji po Bałkany. Rośnie na wilgotnych łąkach i zasadowych torfowiskach niskich.

space

byliny ogrodowe„trawy ogrodowe” • częściowo zimozielona
trwała • 🌿 ozdobne liście • 🌺 ozdobne kwiaty
wysokość: 10 – 45 cm • szerokość: do 30 cm
kwitnienie: od kwietnia do czerwca

wymagania i uprawa

Sesleria caerulea (sesleria błotna)
Sesleria caerulea (sesleria błotna)
🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • gleba stale wilgotna do podmokłej
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

Wymaga stanowiska słonecznego. Gleby obojętna lub zasadowe, gleby wilgotne, mogą być ciężkie, okresowo podmokłe.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

11 szt./m2 • rozstawa: 30 × 30 cm
z nasion
przez podział [wiosną]

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.579 [15]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.314 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.445+446 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.698 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.300+t23 [85.2]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.408 [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.176 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.899+900 [3]
 • http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:1005554-2
 • Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z p.807 [166]
 • Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. p.364 [39]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji