takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.254)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Sesleria uliginosa Opiz

sesleria błotna
Sesleria caerulea (L.) Ard. · Sesleria coerulea Ard. ssp. uliginosa Čelak.
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Sesleria uliginosa
Młodzawy; copyright © by Paweł Cieślak
Sesleria uliginosa
Sesleria uliginosa (sesleria błotna)
Sesleria uliginosa (sesleria błotna)
Sesleria uliginosa (sesleria błotna)
Sesleria uliginosa (sesleria błotna)
Sesleria uliginosa (sesleria błotna)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.254 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe”

Wymagania: woda · gleba mokra · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · światło · pełne słońce · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne