cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - wiecha kłosokształtnakl 8204

Sesleria bielzii Schur
sesleria Bielza

takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491] · Czerwonej Lista 2016[311] — CR – krytycznie zagrożony · Czerwona Księga — CR – krytycznie zagrożony[169.14]
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - wiecha kłosokształtnakl 8204

Sesleria tatrae (Degen) Deyl
sesleria tatrzańska

Sesleria sadleriana Janka ssp. tatrae (Degen) Deyl · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - wiecha kłosokształtnakl 8204

Sesleria caerulea (L.) Ard.
sesleria błotna

sesleria błękitna · Sesleria coerulea Ard. ssp. uliginosa Čelak. · Sesleria uliginosa Opiz · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491] · ochrona częściowa (2.254) · Czerwonej Lista 2016[311] — VU – narażony
kolor liści
liście
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - wiecha kłosokształtnakl 8204

Sesleria varia (Jacq.) Wettst.
sesleria skalna

Sesleria albicans Kit. ex Schult. · Sesleria coerulea Ard. ssp. calcarea Čelak. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
kolor kwiatów
kwiaty
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - wiecha kłosokształtnakl 8204

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Sesleria (sesleria)
🌱
Rodzaj obejmuje przeważnie górskie trawy kępkowe, są też gatunki tworzące gęste darnie. Cztery gatunki rosną w Polsce, liczne inne w innych górach Europy, zachodniej Azji i północnej Afryki, większość rośnie w obszarze śródziemnomorskim, przeważnie na glebach nawapiennych.

space

trwała
wysokość: 20 – 50 (60) cm • szerokość: 30 – 50 cm
kwitnienie: od maja do czerwca
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - wiecha kłosokształtnakl 8204

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową • toleruje zasadową (wysokie pH)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5
Tolerują suszę i gleby zasadowe.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

12 szt./m2 • rozstawa: 28 × 28 cm
z nasion
przez podział [wiosną]
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - wiecha kłosokształtnakl 8204

🌱 🌸
opcje Bazaru

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.898 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.579+561k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.657 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.312 [86.1]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.698 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.299 [85.2]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.406 [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.173 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.899 [3]
 • Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z p.806 [166]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji