Sesleria bielzii · sesleria Bielza

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Sesleria tatrae · sesleria tatrzańska

Sesleria sadleriana ssp. tatrae
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Sesleria uliginosa · sesleria błotna

Sesleria caerulea
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.254)
Czerwona Lista — VU–narażony

Sesleria heufleriana · sesleria Heuflera

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość 50-70 cm · kwitnienie: 4