klucz · Setaria pumila · włośnica sina »1

Setaria glauca
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
archeofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]
wystepowanie
o mapie występowania
Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej)
kłoski po usunięciu szczecin 3D||
Blaszki liściowe w pobliżu nasady z długimi odstającymi włoskami, poza tym nagie.

space

Plewa górna równa 1/2-2/3 długości kłoska. Plewka dolna kwiatu płodnego silnie wypukła, wydęta, poprzecznie, faliście pomarszczona

space

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe”

klucz · Setaria viridis · włośnica zielona

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
archeofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]
wystepowanie
o mapie występowania
pospolita; uprawy, przydroża

Grupy użytkowe: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu · „trawy ogrodowe” · do ogrodu skalnego · do ogrodu naturalistycznego · na suche bukiety i kompozycje · wysokość 30-100 cm · kwitnienie: 6-9

klucz · Setaria italica · włośnica ber

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
rzadko uprawiana i dziczejąca

Grupy użytkowe: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu · „trawy ogrodowe” · do ogrodu skalnego · do ogrodu naturalistycznego · na suche bukiety i kompozycje · wysokość 30-100 cm · kwitnienie: 6-8

rzadko zawlekana

klucz · Setaria verticillata · włośnica okółkowa

włośnica okręgowa
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
archeofit, zadomowiony [234]
rzadka; uprawy, przydroża

klucz · Setaria decipiens · włośnica zwodnicza

Setaria ambigua · Setaria verticillata × Setaria viridis · Setaria viridis var. ambigua
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
rzadka; uprawy

Setaria macrostachya · setaria (ogr.)

(potocznie: włośnica (Setaria macrostachya))
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu · „trawy ogrodowe” · do ogrodu skalnego · do ogrodu naturalistycznego · na suche bukiety i kompozycje · wysokość 80-100 cm · kwitnienie: 7-8

klucz do oznaczania

⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) uprawiana masywna (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Setaria italica (włośnica ber) · notka
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  
  
(p) chwasty i ruderalne, delikatniejsze(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
  
    
(p) plewka dolna silnie wydęta poprzecznie pomarszczona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· kłoski 2.7-3.3 mm długości; szczeciny u nasady liczne (4-12) 3-8 mm długości, żółte, potem żółtobrązowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Setaria pumila (włośnica sina) · notka
wystepowanie
syn. Setaria glauca · antropofit zadomowiony we florze polskiej
    
    
(p) plewka dolna słabo wydęta nie pomarszczona(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· kłoski do 2.3 mm długości, z mniej licznymi, zielonymi lub fioletowo przebarwionymi szczecinami u nasady (1-3(6))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
    
      
(p) szczeciny w górę szorstkie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
Setaria verticillata (włośnica okółkowa) · notka
włośnica okręgowa · antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
      
(p) szczeciny w dół szorstkie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
      
        
(p) wiecha w dole nieprzerywana (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· oś kłoska kosmato owłosiona, szczeciny 5-10 mm długości
Setaria viridis (włośnica zielona) · notka
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
        
        
(p) wiecha w dole przerywana(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· oś kłoska krótko szczeciniasto owłosiona, szczeciny pod kłoskiem 3 mm długości
Setaria decipiens (włośnica zwodnicza) · notka
syn. Setaria ambigua · Setaria verticillata × Setaria viridis · Setaria viridis var. ambigua · antropofit zadomowiony we florze polskiej
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.411 [5]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.928 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.879 [3]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.606+560k [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.727 [11]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.632 [9]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.321+324 [80]
· Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.635 [20]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.118+360 [86.1]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.38 [85.2]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.263 [150.5]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 12.12.2014 · powstała/was created 16.11.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Setaria.htm"> Setaria (włośnica) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>