antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Setaria viridis (L.) P. Beauv.

włośnica zielona
Setaria viridis P. Beauv.
Setaria viridis (włośnica zielona)
Kraśnik - uprawy malin; copyright © by Piotr Sikorski

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; archeofit; pochodzenie: rejon Śródziemnomorski i Azja południowo-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu · „trawy ogrodowe” · do ogrodu skalnego · do ogrodu naturalistycznego · na suche bukiety i kompozycje · wysokość 30-100 cm · kwitnienie: 6-9

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · żyzność · podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.67.konrad_kaczmarek - Setaria viridis (włośnica zielona)
konrad_kaczmarek.67
leg. Konrad Kaczmarek #1