antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Setaria viridis (L.) P. Beauv.

włośnica zielona
Setaria viridis P. Beauv.
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Setaria viridis (włośnica zielona)
Kraśnik - uprawy malin; copyright © by Piotr Sikorski

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; archeofit; pochodzenie: rejon Śródziemnomorski i Azja południowo-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: kwiaty jednoroczne wysiewane do gruntu · „trawy ogrodowe” · do ogrodu skalnego · do ogrodu naturalistycznego · na suche bukiety i kompozycje · wysokość 30-100 cm · kwitnienie: 6-9

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · żyzność · podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus

literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.929 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.607 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.632 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.360 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.380 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.727 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.17 [81]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.40+t2 [85.2]
· Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.417+i418+i503 [5]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.324+326i+359 [80]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.263 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.880 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 13.01.2015 · powstała/was created 19.12.2010

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Setaria_viridis.htm"> Setaria viridis (włośnica zielona) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>