Nasiona i/lub owoce najczęściej spotykanych i ważnych gospodarczo chwastów upraw.

różne

b/ikon.[nasiona]
Vicia cracca (wyka ptasia)
b/ikon.[nasiona]
Vicia villosa (wyka kosmata)
b/ikon.[nasiona]
Papaver rhoeas (mak polny)