Nasiona i/lub owoce najczęściej spotykanych i ważnych gospodarczo chwastów upraw.

różne

b/ikon.[nasiona]
f
Vicia cracca (wyka ptasia)