antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Papaver argemone L.

mak piaskowy
Papaver argemone (mak piaskowy)
pokrój; 16.05.2009, dolina Odry-Oławy, Siechnice k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Papaver argemone
młoda torebka
Papaver argemone
Papaver argemone (mak piaskowy)
Papaver argemone
kwiat, przekrój

cechy charakterystyczne

Papaver argemone (mak piaskowy)
Rośliny jednoroczne, łodyga 10-30(50) cm wysokości. Wszystkie części rośliny z białym sokiem mlecnzym.

space

Torebki zwężające się ku górze i ku nasadzie, szersze od wypukłej tarczki znamieniowej, zwykle przynajmniej pod tarczką szczeciniasto owłosione, wyraźnie żeberkowana, 4-6× dłuższa niż szersza.

space

występowanie

Papaver argemone
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty chwast polny, zwłaszcza w zbożach, rzadziej przydroża, tereny ruderalne. Gleby piaszczyste, zasadowe do umiarkowanie kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20040522.12.mo; WPN, wiadukt kolejowy
3f · 20040522.12.mo
leg. Błażej Gierczyk
/WPN, wiadukt kolejowy/
znalezisko 20050703.8.mr; Suwalszczyzna
2f · 20050703.8.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 20020526.5.am; Hutki-Kanki (Jura Krakowsko-Częstochowska)
1f · 20020526.5.am
leg. Antoni Mielnikow
/Hutki-Kanki (Jura Krakowsko-Częstochowska)/
znalezisko 20060510.3.bl
4f · 20060510.3.bl
leg. Barbara Łotocka
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.490 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.108 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.175 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.172 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.77 [9]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.212+224 [86.10]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1018 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.60 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.93 [81]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.630 [85.7]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.129+130i+370 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.300 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.191 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 31.01.2017 · powstała/was created 05.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Papaver_argemone.htm"> Papaver argemone (mak piaskowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>