⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Papaveraceae (makowate)]
  
byliny (↓nie)
  
    
Papaver orientale (mak wschodni)
łodyga ulistniona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Płatki u odmian typowych szkarłatnoczerwone, kwiaty 10-18cm średnicy.
Papaver orientale (mak wschodni)
mak przykwiatowy (przykwiatkowy), mak turecki · syn. Papaver bracteatum · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
    
    
łodyga bezlistna(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
    
      
Papaver tatricum (mak tatrzański)
płatki do 2(2.5)cm długości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Płatki do 1(1.5)cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
Papaver tatricum (mak tatrzański)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Endemit zachodniokarpacki; występuje na kilkudziesięciu stanowiskach w Polsce w Tatrach i na Słowacji w Wielkiej Fatrze; głównie na wapieniach, w większości w piętrze kosodrzewiny i alpejskim.
      
      
Papaver nudicaule (mak nagołodygowy)
Papaver nudicaule (mak nagołodygowy)
Papaver nudicaule (mak nagołodygowy)
XL
płatki 3-6cm długości(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Płatki 3-6cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
Papaver nudicaule (mak nagołodygowy)
mak syberyjski · (potocznie: mak trwały) · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
      
  
rośliny jednoroczne(↑nie)
  
    
Papaver somniferum (mak lekarski)
makówki formy samosiejnej
Papaver somniferum (mak lekarski)
roślina sinoniebiesko owoszczona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Górne liście łodygowe obejmujące nasadą łodygę; nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
Papaver somniferum (mak lekarski)
(potocznie: mak pełny) · takson uprawiany
    
    
roślina nie jest sino owoszczona(↑nie)
· ta cecha diagn ...
· liście na ogonkach, nie obejmują nasadą łodygi, ±owłosione
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnosty ...
    
      
nitki pręcików maczugowato rozszerzone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Torebki zwężające się ku górze i ku nasadzie, szersze od wypukłej tarczki znamieniowej, zwykle przynajmniej pod tarczką szczeciniasto owłosione.
      
        
Papaver argemone (mak piaskowy)
Papaver argemone
Papaver argemone (mak piaskowy)
torebka ±maczugowata (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Torebki ±maczugowate, kilkukrotnie dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
Papaver argemone (mak piaskowy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Częsty chwast polny, zwłaszcza w zbożach, rzadziej przydroża, tereny ruderalne. Gleby piaszczyste, zasadowe do umiarkowanie kwaśnych.
        
        
torebka kulista(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Torebka jajowato-kulista.
· ta cecha diag ...
  Papaver hybridum L.

Rzadko zawlekany gatunek rejonu śródziemnomorskiego.

        
      
nitki pręcików nie są maczugowato rozszerzone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Zalążnia i torebka zawsze nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
      
        
Papaver rhoeas var. rhoeas (mak polny typowy)
Papaver rhoeas var. rhoeas (mak polny typowy)
torebka jajowata, mniej jak 2× dłuższa niż szersza (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· Torebka zwykle szeroko jajowata lub kulista, mniej jak 2×dłuższa niż szersza, zwykle nagle zwężająca się w nasadzie i często z krótkim trzonkiem. Tarczka znamieniowa zwykle szersza od wierzchołka torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Papaver rhoeas (mak polny)
wystepowanie
mak letni · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Częsty chwast zbóż, miedze, pobocza dróg, miejsca ruderalne, na glebach zasadowych do umiarkowanie kwaśnych.
        
        
torebka odwrotnie jajowato-stożkowata, 2.3-2.8× dłuższa jak szersza(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· Torebka zwykle odwrotnie jajowato-stożkowata, 2.3-2.8× dłuższa jak szersza, stopniowo zwężająca się w nasadzie i bez trzoneczka. Tarczka znamieniowa nie szersza od wierzchołka torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
        
          
Papaver albiflorum
Papaver albiflorum
Papaver albiflorum
płatki kremowobiałe (↓nie)
· ta cecha diagnosty ...
· Łatki tarczki znamieniowej z zachodzącymi na siebie brzegami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Papaver albiflorum
wystepowanie
syn. Papaver dubium var. albiflorum · antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002
  Gatunek zawlekany, u nas na torowiskach, poza tym na naturalnych stanowiskach o charakterze kserotermicznym w Europie południowej.
          
          
Papaver dubium
Papaver dubium
płatki czerwone lub różowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Łatki tarczki znamieniowej wolne lub stykające się brzegami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Papaver dubium (mak wątpliwy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Częsty chwast zbóż, pobocza, piaski, miejsca ruderalne. Najczęściej na glebach umiarkowanie zasadowych do umiarkowanie kwaśnych.
          
literatura · references
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.204+209 [86.10]
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.482 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.103 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.175 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.171 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.77 [9]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.598 [85.7]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.12+47+125+129 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.297 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.191 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 31.01.2017 · powstała/was created 21.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Papaver.htm"> Papaver (mak) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>