⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Papaveraceae (makowate)]
  
byliny (↓nie)
  
    
łodyga ulistniona (↓nie)
Papaver orientale (mak wschodni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Płatki u odmian typowych szkarłatnoczerwone, kwiaty 10-18cm średnicy.
Papaver orientale (mak wschodni)
mak przykwiatowy (przykwiatkowy), mak turecki · syn. Papaver bracteatum · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
    
    
łodyga bezlistna (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
    
      
płatki do 2(2.5)cm długości (↓nie)
Papaver tatricum (mak tatrzański)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Płatki do 1(1.5)cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
Papaver tatricum (mak tatrzański)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Endemit zachodniokarpacki; występuje na kilkudziesięciu stanowiskach w Polsce w Tatrach i na Słowacji w Wielkiej Fatrze; głównie na wapieniach, w większości w piętrze kosodrzewiny i alpejskim.
      
      
płatki 3-6cm długości (↑nie)
Papaver nudicaule (mak nagołodygowy)
Papaver nudicaule (mak nagołodygowy)
Papaver nudicaule (mak nagołodygowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Płatki 3-6cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
Papaver nudicaule (mak nagołodygowy)
mak syberyjski · (potocznie: mak trwały) · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
      
  
rośliny jednoroczne (↑nie)
  
    
roślina sinoniebiesko owoszczona (↓nie)
Papaver somniferum (mak lekarski)
makówki formy samosiejnej
Papaver somniferum (mak lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Górne liście łodygowe obejmujące nasadą łodygę; nagie.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Papaver somniferum (mak lekarski)
(potocznie: mak pełny) · takson uprawiany
    
    
roślina nie jest sino owoszczona (↑nie)
· ta cecha diag ...
· liście na ogonkach, nie obejmują nasadą łodygi, ±owłosione
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnost ...
    
      
nitki pręcików maczugowato rozszerzone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Torebki zwężające się ku górze i ku nasadzie, szersze od wypukłej tarczki znamieniowej, zwykle przynajmniej pod tarczką szczeciniasto owłosione.
      
        
torebka ±maczugowata (↓nie)
Papaver argemone (mak piaskowy)
Papaver argemone
Papaver argemone (mak piaskowy)
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Torebki ±maczugowate, kilkukrotnie dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Papaver argemone (mak piaskowy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Częsty chwast polny, zwłaszcza w zbożach, rzadziej przydroża, tereny ruderalne. Gleby piaszczyste, zasadowe do umiarkowanie kwaśnych.
        
        
torebka kulista (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Torebka jajowato-kulista.
· ta cecha di ...
  Papaver hybridum L.

Rzadko zawlekany gatunek rejonu śródziemnomorskiego.

        
      
nitki pręcików nie są maczugowato rozszerzone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Zalążnia i torebka zawsze nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
      
        
torebka jajowata, mniej jak 2× dłuższa niż szersza (↓nie)
Papaver rhoeas var. rhoeas (mak polny typowy)
Papaver rhoeas var. rhoeas (mak polny typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· Torebka zwykle szeroko jajowata lub kulista, mniej jak 2×dłuższa niż szersza, zwykle nagle zwężająca się w nasadzie i często z krótkim trzonkiem. Tarczka znamieniowa zwykle szersza od wierzchołka torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
Papaver rhoeas (mak polny)
wystepowanie
mak letni · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Częsty chwast zbóż, miedze, pobocza dróg, miejsca ruderalne, na glebach zasadowych do umiarkowanie kwaśnych.
        
        
torebka odwrotnie jajowato-stożkowata, 2.3-2.8× dłuższa jak szersza (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· Torebka zwykle odwrotnie jajowato-stożkowata, 2.3-2.8× dłuższa jak szersza, stopniowo zwężająca się w nasadzie i bez trzoneczka. Tarczka znamieniowa nie szersza od wierzchołka torebki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
        
          
płatki kremowobiałe (↓nie)
Papaver albiflorum
Papaver albiflorum
Papaver albiflorum
· ta cecha diagnosty ...
· Łatki tarczki znamieniowej z zachodzącymi na siebie brzegami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Papaver albiflorum
wystepowanie
syn. Papaver dubium var. albiflorum · antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002
  Gatunek zawlekany, u nas na torowiskach, poza tym na naturalnych stanowiskach o charakterze kserotermicznym w Europie południowej.
          
          
płatki czerwone lub różowe (↑nie)
Papaver dubium
Papaver dubium
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Łatki tarczki znamieniowej wolne lub stykające się brzegami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Papaver dubium (mak wątpliwy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Częsty chwast zbóż, pobocza, piaski, miejsca ruderalne. Najczęściej na glebach umiarkowanie zasadowych do umiarkowanie kwaśnych.