atlas-roslin.pl

Ord. Ranunculales

jaskrowce
Ranales
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

opis

Rośliny zielne, rzadziej pnącza lub (nie w naszej florze) krzewy albo niewysokie drzewa. Rząd jaskrowców liczy ponad trzy tysiące gatunków.

Liście zwykle ustawione skrętolegle. Blaszka liściowa zwykle podzielona lub głęboko wcinana, rzadziej blaszki liściowe całe lub ulistnienie naprzeciwległe lub okółkowe.

Kwiaty o prymitywnych cechach budowy, np. o wydłużonym dnie kwiatowym, z licznymi słupkami, często ustawionymi skrętolegle - tak jak w rodzinie magnoliowate (Magnoliaceae).

Kwiaty zwykle o symetrii promienistej, u części rodzajów o symetrii grzbiecistej. Większość gatunków ma kwiaty mniej lub bardziej przystosowane do zapylania przez owady, w szczególności w rodzinie jaskrowate (Ranunculaceae) posiada wabiące je nektarem miodniki powstałe np. z przekształconych pręcików lub symetrię grzbiecistą (np. w rodzaju tojad (Aconitum)). Rzadziej spotyka się kwiaty przystosowane do wiatropylności (np. w rodzaju rutewka (Thalictrum).

Listki okwiatu zwykle w jednym lub dwóch okółkach, najczęściej niezróżnicowane na kielich i koronę (np. w rodzaju sasanka (Pulsatilla)), rzadziej zróżnicowane (np. w rodzaju jaskier (Ranunculus)), płatki zawsze wolne (niezrośnięte).

Słupki górne, często wolne. Owocolistki zawsze całkowicie zamknięte. Znamieniem słupka jest szczytowa partia szyjki słupka.

Pręciki liczne zawsze zróżnicowane na nitkę pręcika i pylnik. Zwykle liczne w kwiecie i często umieszczone skrętolegle.

Owocem jest zwykle mieszek, rzadziej jednonasienne orzeszki lub jagody.Rośliny zielne, rzadziej pnącza lub (nie w naszej florze) krzewy albo niewysokie drzewa. Rząd jaskrowców liczy ponad trzy tysiące gatunków.

space

Kwiaty o prymitywnych cechach budowy, np. o wydłużonym dnie kwiatowym, z licznymi słupkami, często ustawionymi skrętolegle - tak jak w rodzinie magnoliowate (Magnoliaceae).

space

Listki okwiatu zwykle w jednym lub dwóch okółkach, najczęściej niezróżnicowane na kielich i koronę (np. w rodzaju sasanka (Pulsatilla)), rzadziej zróżnicowane (np. w rodzaju jaskier (Ranunculus)), płatki zawsze wolne (niezrośnięte).

space

Pręciki liczne zawsze zróżnicowane na nitkę pręcika i pylnik. Zwykle liczne w kwiecie i często umieszczone skrętolegle.

Owocem jest zwykle mieszek, rzadziej jednonasienne orzeszki lub jagody.

wieloowockowce – Polycarpicae

W starych systemach klasyfikacji rząd jaskrowców (Ranunculales) wraz z rzędem magnoliowców (Magnoliales) i Paeoniales był włączony do rzędu Polycarpicae. O takim ujęciu decydowały wspólne prymitywne cechy budowy - w szczególności liczne, słupki górne spiralnie rozmieszczone na dnie kwiatowym.W starych systemach klasyfikacji rząd jaskrowców (Ranunculales) wraz z rzędem magnoliowców (Magnoliales) i Paeoniales był włączony do rzędu Polycarpicae. O takim ujęciu decydowały wspólne prymitywne cechy budowy - w szczególności liczne, słupki górne spiralnie rozmieszczone na dnie kwiatowym.

rodziny z gatunkami należacymi do flory Polski

rodziny z gatunkami należacymi do flory Polski

jaskrowate (Ranunculaceae)
Ranunculaceae
Najliczniejsza w gatunki (2/3 całości) rodzina w rzędzie jaskrowce (Ranunculales). Kilkadziesiąt gatunków jaskrowatych wchodzi w skład flory Polski. W uprawie znajdują się liczne rośliny ozdobne należące do tej rodziny.Najliczniejsza w gatunki (2/3 całości) rodzina w rzędzie jaskrowce (Ranunculales). Kilkadziesiąt gatunków jaskrowatych wchodzi w skład flory Polski. W uprawie znajdują się liczne rośliny ozdobne należące do tej rodziny.
berberysowate (Berberidaceae)
Berberidaceae
Rodzina berberysowatych liczy około 650 gatunków, przeważnie są to rośliny drzewiaste. W Polskiej florze znajduje się tylko jeden gatunek z tej rodzny - berberys zwyczajny (Berberis vulgaris). Oprócz tego uprawianych jest przynajmniej kilkanaście krzewów ozdobnych w licznych odmianach.Rodzina berberysowatych liczy około 650 gatunków, przeważnie są to rośliny drzewiaste. W Polskiej florze znajduje się tylko jeden gatunek z tej rodzny - berberys zwyczajny (Berberis vulgaris). Oprócz tego uprawianych jest przynajmniej kilkanaście krzewów ozdobnych w licznych odmianach.

rodziny z poza flory polskiej, wyłącznie z uprawianymi ozdobnymi gatunkami

rodziny z poza flory polskiej, wyłącznie z uprawianymi ozdobnymi gatunkami

Rodzina z rzędu jaskrowców bogata w gatunki (ponad 400) ale bez przedstawicieli we florze Polski. Jej przedstawiciele mają pędy zdrewniałe (drzewa, krzewy, liany) i rośną głównie w tropikach.Rodzina z rzędu jaskrowców bogata w gatunki (ponad 400) ale bez przedstawicieli we florze Polski. Jej przedstawiciele mają pędy zdrewniałe (drzewa, krzewy, liany) i rośną głównie w tropikach.

Menispermum dauricum DC.
miesięcznik dahurski

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]
kolor liści
liście

rodzina: garbownikowate (Coriariaceae)

rodzina: garbownikowate (Coriariaceae)

Coriaria japonica Gray
garbownik japoński

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]