cechy diagnostyczne w kluczu

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Ranunculaceae (jaskrowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) rośliny wodne, kwiaty białe (↓nie)
Batrachium peltatum (włosienicznik tarczowaty)
Batrachium trichophyllum (włosienicznik skąpopręcikowy)
Batrachium aquatile s.l. (włosienicznik wodny s.l.)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
  
  
(p) rośliny lądowe lub błotne, kwiaty żółte (białe tylko u górskich) (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Kwiaty żółte (jeśli białe to rośliny górskie).
  
    
(p) kwiaty białe lub różowe, rośliny górskie (↓nie)
    
      
(p) kielich z zewnątrz silnie owłosiony (↓nie)
Ranunculus glacialis (jaskier lodnikowy)
Ranunculus glacialis (jaskier lodnikowy)
Ranunculus glacialis (jaskier lodnikowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek wysokogórski, od piętra kosodrzewiny po turnie. U nas w Tatrach. Na skałach, w szczelinach skalnych, piargach niewapiennych.
      
      
(p) kielich z zewnątrz nagi (↑nie)
      
        
(p) rośliny niskie (↓nie)
Ranunculus alpestris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
Ranunculus alpestris (jaskier alpejski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina górska, od piętra reglowego po turnie, najczęściej w kosodrzewinie i w piętrze alpejskim. Skały, szczeliny skalne, murawki, na wapieniu.
        
        
(p) rośliny wysokie (↑nie)
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek częsty na pogórzu po wyższe położenia górskie. Wilgotne łąki, zarośla, obrzeża lasów, trawiaste miejsca przy potokach.
        
    
(p) kwiaty żółte, rośliny nizinne i górskie (↑nie)
    
      
(p) liście niepodzielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Tutaj też rodzaj Ficaria (ziarnopłon)
      
      
(p) liście podzielone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
      
        
(p) rośliny silnie, długo jedwabiście owłosione (↓nie)
Ranunculus illyricus
Ranunculus illyricus
Ranunculus illyricus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Część korzeni bulwkowato zgrubiała.
Ranunculus illyricus (jaskier iliryjski)
wystepowanie
jaskier illiryjski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek występujący w południowej i środkowej Europie, w Azji Mniejszej, gdzie występuje na suchych terenach trawiastych, na podłożu kamienistym. U nas tylko jedno stanowisko na kurhanie w otoczeniu pól uprawnych koło Buska Zdroju.
        
        
(p) rośliny nagie lub owłosione ale nie silnie, długo jedwabiście (↑nie)
        
          
(p) nasada łodygi bulwkowato zgrubiała (↓nie)
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus (jaskier bulwkowy)
bulwkowate zgrubienie nasady łodygi jest jedyną pewną cechą odróżniającą ten gatunek od jaskra sardyńskiego (Ranunculus sardous)
Ranunculus bulbosus (jaskier bulwkowy)
Ranunculus bulbosus (jaskier bulwkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche łąki, miejsca nasłonecznione, miedze, na glebach piaszczysto-gliniastych i wapiennych.
          
          
(p) łodyga w nasadzie nie jest cebulowato zgrubiała (↑nie)
          
            
(p) owocki bardzo liczne na wydłużonym dnie kwiatowym (↓nie)
Ranunculus sceleratus (jaskier jadowity)
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus (jaskier jadowity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Płatki drobne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
Ranunculus sceleratus (jaskier jadowity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zabagnione brzegi wód, rowy, mokradła.
            
            
(p) owocki mniej liczne, owocostan kulisty (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Miodniki przykryte zastawką.
· ta cecha ...
            
              
(p) owocki długokolczaste (↓nie)
Ranunculus arvensis (jaskier polny)
Ranunculus arvensis (jaskier polny)
· ta cecha diagnostycz ...
· Kwiaty jasnożółte.
Ranunculus arvensis (jaskier polny)
wystepowanie
jaskier odłogowy · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Chwast, głównie w zbożach, miedze, ugory. Najczęściej na glebach piaszczysto-gliniastych, wapiennych.
              
              
(p) owocki nie kolczaste (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
              
                
(p) środkowe odcinki liści odziomkowych na ogonkach (↓nie)
                
                  
(p) z rozłogami (↓nie)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Rośliny płożące się lub podnoszące, z długimi, naziemnymi, korzeniącymi się rozłogami.
· ta cecha diagno ...
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
wystepowanie
jaskier rozesłany · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki, lasy łęgowe, wilgotne rowy, podmokłe miejsca na polach, mokre tereny ruderalne.
                  
                  
(p) bez rozłogów (↑nie)
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
XL
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
· ta cecha diagnostycz ...
· Rośliny bez rozłogów.
· ta cecha diagnostyczna j ...
Ranunculus sardous (jaskier sardyński)
wystepowanie
jaskier łagodny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne pola, przydroża, wilgotne pastwiska, trawniki, brzegi rowów, mokradła. Przeważnie na glebach piaszczysto-gliniastych.
                  
                
(p) środkowe odcinki odziomkowych siedzące lub liście niepodzielone (↑nie)
                
                  
(p) szypułki kwiatowe podłużnie bruzdowane (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Dno kwiatowe owłosione. Owoce nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
                  
                    
(p) blaszka odziomkowych silnie podzielona (↓nie)
Ranunculus polyanthemos (jaskier wielokwiatowy)
Ranunculus polyanthemos (jaskier wielokwiatowy)
Ranunculus polyanthemos
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Blaszka liści odziomkowych 5(3)-sieczna; odcinki liści głębiej niż do połowy trójdzielne — łatki równowąskie lub lancetowate.
Ranunculus polyanthemos (jaskier wielokwiatowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Jasne zarośla, polany leśne, trawiaste obrzeża lasów, na glebach ciężkich.
                    
                    
(p) blaszka odziomkowych słabiej podzielona (↑nie)
Ranunculus serpens ssp. nemorosus
Ranunculus serpens ssp. nemorosus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Blaszka liści odziomkowych trójdzielna,; odcinek środkowy szerokojajowaty, wcinany najwyżej do połowy a boczne odcinki jeszcze płycej wcinane.
Ranunculus serpens ssp. nemorosus
wystepowanie
syn. Ranunculus nemorosus ssp. nemorosus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Leśne polany, prześwietlenia, zarośla, obrzeża lasów, w górach hale, murawy, łąki górskie. Najczęściej na glebach zasobnych w próchnicę.
                    
                  
(p) szypułki gładkie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
                  
                    
(p) owoce omszone, liście odziomkowe niepodzielone, łodygowe podzielone (↓nie)
· ta cecha dia ...
· Liście odziomkowe zdecydowanie różne od liści łodygowych — liście łodygowe siedzące, dłoniasto podzielone na równowąskie łatki; liście odziomkowe mają blaszkę niepodzieloną, nerkowatą lub podzieloną na szerokie łatki.
  Jest to kompleks wielu drobnych, rozmnażających się apomiktycznie gatunków (podobnie jak w rodzajach mniszek (Taraxacum), przywrotnik (Alchemilla), itd.).

Świetliste lasy liściaste, łąki, skraje lasów, pastwiska.

                    
                    
(p) owoce nagie (↑nie)
· ta cecha d ...
· Przynajmniej niższe liście łodygowe mają ogonki. Liście przyziemne i łodygowe niewiele różnią się od siebie, głęboko, dłoniasto podzielone na 3-5 odcinków.
                    
                      
(p) bardzo niskie (↓nie)
Ranunculus pygmaeus (jaskier karłowaty)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Liście 3-5-klapowe; klapy całobrzegie.
  Tylko po stronie słowackiej w Tatrach w piętrze alpejskim na żwirze granitowym, mylnie podany z Polski.
                      
                      
(p) rośliny wysokie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
                      
                        
(p) dno kwiatowe owłosione (↓nie)
                        
                          
(p) dno kwiatowe u nasady pręcików owłosione (↓nie)
Ranunculus oreophilus (jaskier skalny)
Ranunculus oreophilus (jaskier skalny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Kłącze owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Ranunculus oreophilus (jaskier skalny)
wystepowanie
jaskier górski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy naskalne, na wapieniu, rzadko na granicie. W Tatrach od regla do piętra alpejskiego.
                          
                          
(p) dno kwiatowe u nasady pręcików nagie (↑nie)
Ranunculus pseudomontanus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Kłącze nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
Ranunculus pseudomontanus (jaskier górski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W Polsce w Tatrach od 1420 do 2250m n.p.m. Piargi, murawy, wyleżyska, na skałach bezwapiennych. Jeśli na skałach wapiennych to na grubym podłożu kwaśnej próchnicy.
                          
                        
(p) dno kwiatowe nagie (↑nie)
                        
                          
(p) rośliny odstająco owłosione (↓nie)
Ranunculus lanuginosus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Owocki 3.5-4.5mm długości.
Ranunculus lanuginosus (jaskier kosmaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne i zacienione miejsca w lasach liściastych, grądach, buczynach i łęgowych
                          
                          
(p) skąpo, raczej przylegająco owłosione (↑nie)
Ranunculus acer
Ranunculus acris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Owocki 2.4-3.2mm długości.
Ranunculus acris (jaskier ostry)
wystepowanie
syn. Ranunculus acer · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, pastwiska i inne wilgotne trawiaste siedliska. Pospolicie na terenie całego kraju, w górach po piętro kosodrzewiny.
                          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu