cechy charakterystyczne

W florze Polski znajduje się ponad 500 "drobnych" gatunków mniszków. Część z nich, w tym najczęściej spotykany mniszek pospolity (Taraxacum officinale), umieszczone są pod zbiorowym "szyldem" mniszek lekarski (coll.) (Taraxacum officinale coll.).

space

Oznaczanie mniszków wymaga obserwacji cech rozwojowych, często konieczna jest hodowla. Niezbędne przy oznaczaniu są też dojrzałe owoce.

Gatunek zbiorowy obejmujący większość najczęściej spotykanych we florze Polski drobnych gatunków z rodzaju mniszek (Taraxacum).

Grupa użytkowa: dzikie rośliny jadalne

Taraxacum pieninicum · mniszek pieniński

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.406); b/wył. gosp. (§8.1)
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Taraxacum portentosum

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Taraxacum paucilobum · mniszek skąpoklapowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]