cechy charakterystyczne

W florze Polski znajduje się ponad 500 "drobnych" gatunków mniszków. Część z nich, w tym najczęściej spotykany mniszek pospolity (Taraxacum officinale), umieszczone są pod zbiorowym "szyldem" mniszek lekarski (coll.) (Taraxacum officinale coll.).

space

Oznaczanie mniszków wymaga obserwacji cech rozwojowych, często konieczna jest hodowla. Niezbędne przy oznaczaniu są też dojrzałe owoce.

Gatunek zbiorowy obejmujący większość najczęściej spotykanych we florze Polski drobnych gatunków z rodzaju mniszek (Taraxacum).

Taraxacum pieninicum · mniszek pieniński

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.406); b/wył. gosp. (§8.1)
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Taraxacum portentosum

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Taraxacum paucilobum · mniszek skąpoklapowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.513+505k [15]
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.23 [71.8]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1980 — Tom XIV p.7 [16.14]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.701 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.531 [9]
· Tzvelev N.N., 1989 — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 p.12+61+113 [86.8]
· Bobrov, E.G., Tzvelev, N.N., 1964 — Flora URSS T.29 p.405 [85.29]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.272+277 [80]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.332 [150.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.738 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 20.01.2016 · powstała/was created 28.02.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Taraxacum.htm"> Taraxacum (mniszek) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>