klucz · Asteroideae · rurkokwiatowe »24

Asteraceae s.str. · Tubiflorae
Centaurea triumfettii
okazałe brzeżne kwiaty rurkowe
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
przynajmniej środkowe kwiaty w koszyczku są rurkowe, wtedy brzeżne kwiaty są języczkowe z trzema ząbkami

space

zwykle rośliny bez soku mlecznego

Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Hypochoeris radicata
wszystkie kwiaty w koszyczku języczkowe, brzeg języczka z pięcioma ząbkami

space

liście nie są naprzeciwległe

Koszyczki zwykle jednopłciowe, rzadziej obupłciowe (np. iwa rzepieniolistna (Iva xanthiifolia) — w koszyczku kwiaty funkcjonalnie męskie i żeńskie). Rośliny jednopienne lub dwupienne.

space

Iva xanthiifolia (iwa rzepieniolistna)
Ambrosia (ambrozja)
Xanthium (rzepień)
 
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat niezróżnicowany lub zredukowany - zielne]
  
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
koszyczki z kwiatami męskimi 3D||
koszyczki jednopłciowe, żeńskie ze zrośniętą okrywą (↓nie)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Żeńskie z jednym lub kilkoma kwiatami słupkowymi, zamknięte w okrywie ze zrośniętych i w różny sposób zmodyfikowanych liści okrywy, tak że z koszyczka wystają jedynie znamiona słupka.
  
  
koszyczki wielopłciowe okrywa normalna(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim ...
  
    
Lapsana communis (łoczyga pospolita)
wyłącznie języczkowe pięcioząbkowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Rośliny z sokiem mlecznym (czasem bardzo skąpym).
Cichorioideae (języczkokwiatowe) · notka
syn. Cichoriaceae · Liguliflorae
    
    
rurkowe i języczkowe trójząbkowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Albo centralne kwiaty są rurkowe a brzeżne języczkowe ale ich języczek ma 3 ząbki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ró ...
    
      
Iva xanthiifolia (iwa rzepieniolistna)
Iva xanthiifolia (iwa rzepieniolistna)
wszystkie kwiaty w koszyczku są jednopłciowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atla ...
Iva xanthiifolia (iwa rzepieniolistna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
      
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
Centaurea triumfettii
Bellis perennis (stokrotka pospolita)
w koszyczki są kwiaty obupłciowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Albo, gdy w koszyczku są tylko kwiaty żeńskie to wszystkie mają jednakowy, puch kielichowy i jest ich więcej niż pięć.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Asteroideae (rurkokwiatowe) · notka
syn. Asteraceae s.str. · Tubiflorae