klucz · Asteroideae · rurkokwiatowe »24

Asteraceae s.str. · Tubiflorae
Centaurea triumfettii
okazałe brzeżne kwiaty rurkowe
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
przynajmniej środkowe kwiaty w koszyczku są rurkowe, wtedy brzeżne kwiaty są języczkowe z trzema ząbkami

space

zwykle rośliny bez soku mlecznego

Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Hypochoeris radicata
wszystkie kwiaty w koszyczku języczkowe, brzeg języczka z pięcioma ząbkami

space

liście nie są naprzeciwległe

Koszyczki zwykle jednopłciowe, rzadziej obupłciowe (np. iwa rzepieniolistna (Iva xanthiifolia) — w koszyczku kwiaty funkcjonalnie męskie i żeńskie). Rośliny jednopienne lub dwupienne.

space

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat niezróżnicowany lub zredukowany - zielne]
  
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
koszyczki z kwiatami męskimi 3D||
koszyczki jednopłciowe, żeńskie ze zrośniętą okrywą (↓nie)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Żeńskie z jednym lub kilkoma kwiatami słupkowymi, zamknięte w okrywie ze zrośniętych i w różny sposób zmodyfikowanych liści okrywy, tak że z koszyczka wystają jedynie znamiona słupka.
  
  
koszyczki wielopłciowe okrywa normalna(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim ...
  
    
Lapsana communis (łoczyga pospolita)
wyłącznie języczkowe pięcioząbkowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Rośliny z sokiem mlecznym (czasem bardzo skąpym).
Cichorioideae (języczkokwiatowe) · notka
syn. Cichoriaceae · Liguliflorae
    
    
rurkowe i języczkowe trójząbkowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Albo centralne kwiaty są rurkowe a brzeżne języczkowe ale ich języczek ma 3 ząbki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ró ...
    
      
Iva xanthiifolia (iwa rzepieniolistna)
Iva xanthiifolia (iwa rzepieniolistna)
wszystkie kwiaty w koszyczku są jednopłciowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atla ...
Iva xanthiifolia (iwa rzepieniolistna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
      
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
Centaurea triumfettii
Bellis perennis (stokrotka pospolita)
w koszyczki są kwiaty obupłciowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Albo, gdy w koszyczku są tylko kwiaty żeńskie to wszystkie mają jednakowy, puch kielichowy i jest ich więcej niż pięć.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Asteroideae (rurkokwiatowe) · notka
syn. Asteraceae s.str. · Tubiflorae
      
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.59 [71.7]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.451+56k+57k+63k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.648 [3]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.638 [40]
· Mowszowicz, J., 1977 — Pospolite rośliny naczyniowe Polski. p.446 [2]
· Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.10 [86.7]
· Tzvelev N.N., 1989 — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 [86.8]
· Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.1 [85.25]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1961 — Flora URSS. T.26 [85.26]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1962 — Flora URSS. T.27 [85.27]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1963 — Flora URSS. T.28 [85.28]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.101 [16.12]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.27 [16.13]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.12+17+44+269+271 [80]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.103 [150.4]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.02.2016 · powstała/was created 05.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Asteraceae.htm"> Asteraceae (astrowate s.l.) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>