atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » campanulids » Ord. Asterales »

Fam. Asteraceae [🔉 *a·ce·e]

astrowate s.l., złożone
Compositae [🔉 kom·po·si·te]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓niekoszyczki jednopłciowe, żeńskie ze zrośniętą okrywą
Ambrosia trifida (ambrozja trójdzielna)
3D
koszyczki z kwiatami męskimi
· Koszyczki jednopłciowe.
· Żeńskie z jednym lub kilkoma kwiatami słupkowymi, zamknięte w okrywie ze zrośniętych i w różny sposób zmodyfikowanych liści okrywy, tak że z koszyczka wystają jedynie znamiona słupka.
↑nie koszyczki wielopłciowe okrywa normalna
· Koszyczki dwupłciowe (poszczególne kwiaty mogą być obupłciowe, jednopłciowe lub sterylne); jeśli zdarzają się koszyczki tylko z kwiatami żeńskimi to koszyczki takie są licznokwiatowe, mają niezrośnięte, suchobłoniaste, białe lub różowe listki okrywy.
↓niewyłącznie języczkowe pięcioząbkowe
Lapsana communis (łoczyga pospolita)
· W koszyczku wyłącznie kwiaty języczkowe, języczek z pięcioma ząbkami.
· Rośliny z sokiem mlecznym (czasem bardzo skąpym).
▶ Cichorioideae (języczkokwiatowe)
syn. Cichoriaceae · Liguliflorae
↑nie rurkowe i języczkowe trójząbkowe
· W koszyczki wszystkie kwiaty są rurkowate.
· Albo centralne kwiaty są rurkowe a brzeżne języczkowe ale ich języczek ma 3 ząbki.
· Uwaga! u odmian ogrodowych gatunków z tej grupy część lub wszystkie kwiaty rurkowe tarczki mogą być przekształcone w języczkowe (formy “pełnokwiatowe”).
↓niewszystkie kwiaty w koszyczku są jednopłciowe
Iva xanthiifolia (iwa rzepieniolistna)
Iva xanthiifolia (iwa rzepieniolistna)
· Wszystkie kwiaty w koszyczku są jednopłciowe, bez puchu kielichowego — na brzegu koszyczka 1-5 kwiatów funkcjonalnie żeńskich (bez pylników), w środku liczniejsze (8-20) kwiaty męskie (ze zredukowanym słupkiem).
▶ Iva xanthiifolia Nutt. (iwa rzepieniolistna)
wystepowanie - Iva xanthiifolia (iwa rzepieniolistna)
syn. Iva xanthifolia Nutt. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
↑nie w koszyczki są kwiaty obupłciowe
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
Centaurea triumfettii
Bellis perennis (stokrotka pospolita)
· Przynajmniej część kwiatów w koszyczku jest obupłciowa.
· Albo, gdy w koszyczku są tylko kwiaty żeńskie to wszystkie mają jednakowy, puch kielichowy i jest ich więcej niż pięć.
· Rośliny zwykle bez soku mlecznego.
▶ Asteroideae (rurkokwiatowe)
syn. Asteraceae s.str. · Tubiflorae

Asteroideae
rurkokwiatowe

Asteraceae s.str. · Tubiflorae
rurkokwiatowe (Asteroideae)
Asteroideae
Centaurea triumfettii
okazałe brzeżne kwiaty rurkowe
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
przynajmniej środkowe kwiaty w koszyczku są rurkowe, wtedy brzeżne kwiaty są języczkowe z trzema ząbkami

lub koszyczek wyłącznie z kwiatami rurkowymi

zwykle rośliny bez soku mlecznego

Cichorioideae
języczkokwiatowe

Cichoriaceae · Liguliflorae
języczkokwiatowe (Cichorioideae)
Cichorioideae
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Hypochoeris radicata
wszystkie kwiaty w koszyczku są języczkowe; brzeg języczka z pięcioma ząbkami

rośliny z sokiem mlecznym (czasem bardzo skąpym)

liście nie są naprzeciwległe

ambrozjowate (Ambrosiaceae)
Ambrosiaceae
Koszyczki zwykle jednopłciowe, rzadziej obupłciowe (np. iwa rzepieniolistna (Iva xanthiifolia) — w koszyczku kwiaty funkcjonalnie męskie i żeńskie). Rośliny jednopienne lub dwupienne.

Koszyczki męskie zwykle wielokwiatowe. Koszyczki żeńskie zwykle skąpokwiatowe, często tylko z jednym albo dwoma kwiatami i okrywą znacznie przekształconą w swoisty twór, specyficzny dla poszczególnych rodzajów.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.59 [71.7]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.451+56k+57k+63k [15]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.638 [40]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.10 [86.7]
 • Tzvelev N.N., 1989 — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 [86.8]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.101 [16.12]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.27 [16.13]
 • Mowszowicz, J., 1977 — Pospolite rośliny naczyniowe Polski. p.446 [2]
 • Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.1 [85.25]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1961 — Flora URSS. T.26 [85.26]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1962 — Flora URSS. T.27 [85.27]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1963 — Flora URSS. T.28 [85.28]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.12+17+44+269+271 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.103 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.648 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V p.407 [448]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji