Cichorioideae

języczkokwiatowe
Cichoriaceae · Liguliflorae

cechy diagnostyczne w kluczu

Wszystkie kwiaty w koszyczku języczkowe, brzeg języczków zwykle z 5 ząbkami. Rośliny z sokiem mlecznym (czasem bardzo skąpym). Liście nie są naprzeciwległe.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Asteraceae (astrowate s.l.)]
  
głąbik - bezlistna łodyga kwiatostanowa (↓nie)
Hypochoeris radicata
· Łodyga kwiatostanowa bezlistna (tzw. głąbik) lub z drobnym podsadkami.
· Wszystkie liście zebrane w różyczkę.
· Kwiaty zwykle żółte.
  
  
łodyga kwiatostanowa z przynajmniej jednym dobrze rozwiniętym liściem (↑nie)