atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Prenanthes purpurea L.

przenęt purpurowy