Rośliny grądów i buczyn

drzewa, krzewy i krzewinki

Grądy i buczyny to najczęściej spotykane typy lasów liściastych. Grądy to lasy dębowo-grabowe, utworzone na stosunkowo żyznych i nie za suchych glebach. Tworzą się często w wyższych położeniach dolin rzecznych, jedynie bardzo rzadko zalewanych wodami powodziowymi.

rośliny zielne

Corydalis (kokorycz)
Hepatica nobilis (przylaszczka pospolita)
Anemone nemorosa (zawilec gajowy)
Ficaria verna (ziarnopłon wiosenny)
Ranunculus lanuginosus (jaskier kosmaty)
Isopyrum thalictroides (zdrojówka rutewkowata)
Adoxa moschatellina (piżmaczek wiosenny)
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Lathraea squamaria (łuskiewnik różowy)
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
Galium odoratum (przytulia wonna)
Galium schultesii (przytulia Schultesa)
Lathyrus vernus (groszek wiosenny)
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
Ajuga reptans (dąbrówka rozłogowa)
Oxalis acetosella (szczawik zajęczy)
Stellaria nemorum (gwiazdnica gajowa)
Moehringia trinervia (możylinek trójnerwowy)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Polygonatum multiflorum (kokoryczka wielokwiatowa)
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg)
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
Dentaria bulbifera (żywiec cebulkowy)
Actaea (czerniec)
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
Sanicula europaea (żankiel zwyczajny)
Scrophularia nodosa (trędownik bulwiasty)
Lilium martagon (lilia złotogłów)
Mycelis muralis (sałatnik leśny)
Prenanthes purpurea (przenęt purpurowy)
Stachys sylvatica (czyściec leśny)
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Aegopodium podagraria (podagrycznik pospolity)