takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Galeobdolon luteum Huds. emend. Holub

gajowiec żółty
Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatschek · Lamium galeobdolon (L.) L. in Nath. p.p.
na stronie — występowanie · znaleziska