atlas-roslin.pl

szybko zwierające się byliny okrywowe

rośliny okrywowe, kobierce rośliny okrywowe, kobierce rośliny okrywowe, kobier… rośliny okrywowe, …rośliny okrywowe, kobiercezimozielone byliny okrywowewolno zwierające się byliny okrywowe
Byliny posadzone w odpowiednich warunkach szybko rozrastające się na boki i tworzące zwartą okrywę w ciągu roku lub dwóch.
objaśnienie skrótów