takson uprawiany [24]

Geranium macrorrhizum L.

bodziszek korzeniasty
na stronie — wymagania i uprawa
Geranium macrorrhizum (bodziszek korzeniasty)
Sigmaringen Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 30 cm · kwitnienie: 5-6

Wymagania: światło · półcień lub umiarkowane słońce lub pełne słońce

Analiza dostępności roślin (form i odmian #7):
• bez odmiany · · ‘Album’ · ‘Bevan's Variety’ · ‘Czakor’ · ‘Ingwersen's Variety’ · ‘Spessart’ · ‘White Ness’