takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Geranium dalmaticum (G. Beck) Rech. f.

bodziszek dalmatyński
na stronie — wymagania i uprawa