ogrody skalne

Istnieje niebywałe bogactwo roślin górskich lub pochodzących z terenów suchych, które możemy uprawiać i kolekcjonować w ogrodach skalnych. Paru słów komentarza wymaga więc przedstawiony tu wybór roślin z oznaczeniem "na skalniak".

Pojęcia "skalnik", "ogród skalny" mogą być różnie rozumiane. W wąskim sensie zbliżają się one do alpinarium - czyli miejsca przeznaczonego do uprawy gatunków wysokogórskich, z reguły bardzo niskich i zwykle w formie poduszkowatej kępy lub niskiej darni. Skalniaki mogą być prowadzone w celu kolekcjonerskim - wtedy kryterium dobóru gatunków jest ustalone przez zwyczaje panujące w grupie kolekcjonujących rośliny skalne lub przez skonkretyzowane zainteresowania kolekcjonera np. kolekcja tylko rodzimych gatunków górskich, kolekcja skalnic, kolekcja bylin cebulowych z Azji Centralnej, itd. W celach kolekcjonerskich buduje się zwykle kilka rabat skalnych, stosunkowo niewielkich, o powierzchni rzędu kilku metrów kwadratowych. Takie skalniaki to wyniesione ponad poziom terenu konstrukcji skalno-ziemne, z dobrym drenażem - przy czym poszczególne "rabaty skalne" różnicuje się pod względem właściwości - np. skalniaki o podłożu wapiennym lub o podłożu kwaśnym, granitowym. Warto podkreślić, że skalniak musi mieć dobre odprowadzenie nadmiaru wody przesiąkającej przez podłoże, u jego podstawy musi być warstwa drenująca z tłucznia lub żwiru. Pryma ziemi ogrodowej obłożona kamieniami nie będzie skalniakiem, tylko pryzmą ziemi.
W szerokim ujęciu terminy skalniak, ogród skalny, mogą odnosić się do wielkoskalowych założeń ogrodowych poprowadzonych w "skalniakowym stylu". Jest to wtedy dominujący styl urządzenia części (np. skarpy) lub całości ogrodu o powierzchni rzędu dziesiątek lub setek metrów kwadratowych. W takich założeniach, oprócz typowych rabat skalnych, jest też miejsce na większe tarasy, niższe i wyższe murki skalne, znajdą się miejsca zacienione i wilgotniejsze.

Tematyka projektowania ogrodów wykracza poza zakres tego atlasu, dlatego zwrócę tutaj uwagę tylko na jeden aspekt doboru gatunków - estetykę a w niej dwa elementy - dopasowanie wielkość roślin do wielkości całej skalnej kompozycji i "dopasowanie gatunków do koncepcji twórcy".

W przypadku typowych rabat skalnych, o rozmiarze rzędu kilku metrów kwadratowych, wysokie rośliny będą po prostu "wystawały" i nieestetycznie narzucały się w kompozycji. Z uwagi na proporcje należy ograniczyć się do niskich lub stosunkowo niewielkich roślin. Na szczęście nie jest to istotne ograniczenie w przypadku skalniaków kolekcjonerskich - bo i tak kolekcjonuje się z natury niskie wysokogórskie gatunki. Może być trudne uzyskanie na małych skalniakach miejsca dla roślin wymagających ocienienia, wysokiej wilgotności powietrza lub nie tolerujących wysokich temperatur.
W przypadku wielkoskalowych założeń, w stylu ogrodu skalnego, można wprowadzać także wysokie byliny górskie np. tojadC (Aconitum). Można też tworzyć obszerne rejony o odmiennym mikroklimacie np. ocienione, wilgotne i chłodniejsze enklawy po północnej stronie murków lub pod stykającymi się z ogrodem drzewami lub krzewami.

Kwestia dopasowania roślin do koncepcji skalniaka. Na skalniaku można nawet posadzić przysłowiową pelargonię. Będzie ona jednak raziła bo to nie jej miejsce, pochodzi z innej bajki. Przy komponowaniu skalniaka należy trzymać się w miarę spójnego stylu. Jeśli ma to być ortodoksyjne alpinarium należy stosownie dobrać gatunki. Jeśli ma to być wielkoskalowa imitacja a la zboczowa murawa kserotermiczna to będzie i miejsce dla pajęcznica liliowata (Anthericum liliago).

Puszczając wodze fantazji. Kto wie? Być może, idąc dalej, można pokusić się, przez analogię do księgowości korporacyjnej, szuki kulinarnej lub szuki współczesnej, o kreatywne ogrodnictwo, kompozycje fjużyn i performens ogrodowy? Przysyłajcie dokumentację fotograficzną (plus wyczerpujący komentarz) ludzkiej kreatywności - najosobliwsze, najciekawsze osiągnięcia będą nagradzane prezentacją w atlasie. Kontakt przez moje nazwisko w stopce strony.