takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.253); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Linum flavum L.

len złocisty
Linum hungaricum Podp.
Linum flavum (len złocisty)

pokrój; 19.07.2006, murawa kserotermiczna na kredzie; okolice Chełma; copyright © by Przemysław Baraniecki

Linum flavum (len złocisty)

kwiaty

Linum flavum (len złocisty)

pokrój

Linum flavum (len złocisty)

pąki

Linum flavum (len złocisty)

niedojrzałe owoce

Linum flavum (len złocisty)
Linum flavum (len złocisty)
Linum flavum (len złocisty)

występowanie

Linum flavum (len złocisty)
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.253 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · wysokość 30-40 cm · kwitnienie: 6-8

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany · ‘Compactum’

znalezisko 20090630.2.and - Linum flavum (len złocisty); murawa Kąty II k. Zamościa

2f · 20090630.2.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/murawa Kąty II k. Zamościa/