takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.253); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Linum flavum L.

len złocisty
Linum hungaricum Podp.
Linum flavum (len złocisty)
pokrój; 19.07.2006, murawa kserotermiczna na kredzie; okolice Chełma; copyright © by Przemysław Baraniecki
Linum flavum (len złocisty)
kwiaty
Linum flavum (len złocisty)
pokrój
Linum flavum (len złocisty)
pąki
Linum flavum (len złocisty)
niedojrzałe owoce
Linum flavum (len złocisty)
Linum flavum (len złocisty)
Linum flavum (len złocisty)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Linum flavum (len złocisty)
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.253 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wymagania i uprawa

Wysokość: 30-40 cm

Kwitnienie: od czerwca do sierpnia

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa • na rabatę bylinową

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090630.2.and - Linum flavum (len złocisty); murawa Kąty II k. Zamościa
090630-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/murawa Kąty II k. Zamościa/ #2