antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]
· ochrona ścisła (1.251)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Linum austriacum L.

len austriacki
Linum austriacum (len austriacki)
04.06.2008, ogród botaniczny; copyright © by Jacek Soboń
Linum austriacum (len austriacki)
Linum austriacum (len austriacki)
Linum austriacum (len austriacki)
Linum austriacum (len austriacki)
Linum austriacum (len austriacki)
Linum austriacum (len austriacki)
Linum austriacum (len austriacki)
Linum austriacum (len austriacki)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.251 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Bylina.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(ii) % osobników generatywnych w każdej subpopulacji 95-100%.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa zachodnia i środkowa [czas przybycia na teren Polski: XIXw.?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym