fot. pb-Linum_flavum-2 (626×536) — copyright © by Przemysław Baraniecki
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Linum flavum (len złocisty)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.07.2006, murawa kserotermiczna na kredzie; okolice Chełma
copyright © by Przemysław Baraniecki