atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Ramonda myconi (L.) Rchb.

knotnica pirenejska, ramonda pirenejska
Ramonda pyrenaica Rich. nom. illeg.
Ramonda myconi (knotnica pirenejska)
26.05.2012, ogród, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Ramonda myconi (knotnica pirenejska)
Ramonda myconi (knotnica pirenejska)
XL
Ramonda myconi (knotnica pirenejska)
roślina na przedwiośniu

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Ramonda myconi (knotnica pirenejska)
🌱
⛰ ogród skalny • 🧱 na murki skalne • alpinarium
🌺 ozdobne kwiaty
wysokość: do 10 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce: 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • mineralno-próchniczna • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120526.9.12 - Ramonda myconi (knotnica pirenejska); ogród, Wrocław
120526-9
leg. Marek Snowarski
/ogród, Wrocław/ #2
znalezisko 20060600.22.pk - Ramonda myconi (knotnica pirenejska); Szczeglacin
060600-22
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1