fot. pk-Ramonda_myconi_1_SZ_06.06 (351×517) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ramonda myconi (knotnica pirenejska)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.2006, Szczeglacin
copyright © by Paweł Kalinowski