takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ceratostigma plumbaginoides Bunge

ceratostigma ołownikowata
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska
Ceratostigma plumbaginoides (ceratostigma ołownikowata)
28.08.2010 copyright © by Jacek Soboń
Ceratostigma plumbaginoides (ceratostigma ołownikowata)

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 12-20 cm · kwitnienie: 8-10

Wymagania: odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100828.13.js - Ceratostigma plumbaginoides (ceratostigma ołownikowata)
js.100828-13
leg. Jacek Soboń #4