atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Trollius pumilus D. Don [🔉 trol·li·us p·mi·lus]

pełnik drobny
Trollius pumilus (pełnik drobny)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Trollius pumilus (pełnik drobny)
🌱
⛰ ogród skalny • alpinarium
wysokość: do 30 cm
kwitnienie: od maja do sierpnia

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Trollius pumilus D. Don [🔉 trol·li·us p·mi·lus](pl) pełnik drobny
(lat.) pmilus, -a, -um; pmiliō, -ōnis adj.
karłowaty, mały, drobny (w stosunku do innych porównywanych); rzeczownik pumilio - karzeł