Do rodzaju należą dwa gatunki rodzime. Kilka innych uprawia się jako ogrodowe byliny ozdobne, w tym mieszańcowy pełnik ogrodowy (Trollius hybridus).
Do 2014r. ochronie ścisłej podlegał cały rodzaj. Obecnie chronione gatunki są wyspecyfikowane.

cechy diagnostyczne w kluczu

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Ranunculaceae (jaskrowate)]
Trollius altissimus (pełnik alpejski)
Trollius europaeus ssp. transsilvanicus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.207); wymaga ochr. czynnej
Trollius europaeus (pełnik europejski)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.208); wymaga ochr. czynnej
Czerwona Lista — VU–narażony
łodyga
Trollius altissimus
Łodyga 20-30(35)cm wysokości, prawie bezlistna.
Trollius europaeus
Łodyga (20)30-50(90)cm wysokości, ulistniona.
owoce
Trollius altissimus (pełnik alpejski)
Mieszki (nie licząc dzióbka) 4.5-7mm długości. Dzióbek odgięty lub prosty, 3-5(6)mm długości.
Trollius europaeus (pełnik europejski)
Mieszki (nie licząc dzióbka) 4.5-10mm długości. Dzióbek prosty, 0.5-2.5mm długości.
występowanie
wystepowanie
o mapie występowania
Roślina wysokogórska. Wilgotne łąki, zarośla, w piętrze kosodrzewiny i halnym.
wystepowanie
o mapie występowania
Wilgotne łąki.