fot. mzch-2017_2-IMG_5805 (700×569) — copyright © by Maria Zacharczuk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Trollius europaeus (pełnik europejski)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.06.2013, okolice Kartuz
copyright © by Maria Zacharczuk