atlas-roslin.pl

rośliny trujące

Kategoria "rośliny trujące" i w dzisiejszych czasach nie traci na znaczeniu. Wiedza o roślinach toksycznych jest istotna dla rolnictwa (żywienie zwierząt paszami z łąk i pastwisk), osób zbierających dzikie rośliny jadalne np. uprawiających hobby w rodzaju surwiwal oraz dla toksykologów i osób które uległy przypadkowemu zatruciu po zjedzeniu trujących roślin.

Poniżej zestawione są silnie trujące rośliny i te słabiej trujące które z większym prawdopodobieństwem mogą być zagrożeniem dla zbierających dzikie owoce jadalne i dziko rosnące rośliny jadalne.

duże zagrożenie przy zbieraniu liści dziko rosnących roślin jadalnych

silnie trujące
Convallaria majalis (konwalia majowa)
fu14/17
Convallaria majalis
konwalia majowa

silnie trująca jest cała roślina, ma liście podobne jak u czosnku niedzwiedziego (Allium ursinum) u którego jest jednak wyraźny zapach czosnku
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
§ fu4
Colchicu. autumnale
zimowit jesienny

silnie trująca jest cała roślina, liście mogą przypominać czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) u którego jest jednak wyraźny zapach czosnku
Veratrum lobelianum (ciemiężyca zielona)
§ f
Veratrum lobelianum
ciemiężyca zielona

silnie, śmiertelnie trująca jest cała roślina, liście są podobne jak u czosnku niedzwiedziego (Allium ursinum) u którego jest jednak wyraźny zapach czosnku; silnie trująca jest też podobna ciemiężyca biała (Veratrum album)
Conium maculatum (szczwół plamisty)
fa
Conium maculatum
szczwół plamisty

jeden z silnie trujących przedstawicieli rodziny selerowatych (Apiaceae) roślina ma (zwłaszcza gdy więdnie) nieprzyjemny zapach mysiego moczu (określany też jako zapach padliny)
Cicuta virosa (szalej jadowity)
f
Cicuta virosa
szalej jadowity

silnie trujące są korzeń i dolna część łodygi
objaśnienie skrótów

duże zagrożenie przy zbieraniu dziko rosnących owoców jadalnych
bardzo silnie trujące
Taxus baccata (cis pospolity)
§ fu46/42
Taxus baccata
cis pospolity

cała roślina jest śmiertelnie trująca za wyjątkiem kolorowej osnówki nasiona
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
§ fu2/1
Daphne mezereum
wawrzyne. wilczełyk.

owoce skupione, przylegające do pędu są silnie trujące, podobnie jak i pozostałe części rośliny
Atropa bella-donna (pokrzyk wilcza jagoda)
§ NT fu
Atropa bella-donna
pokrzy. wilcza jagoda

silnie a nawet śmiertelnie trująca
Convallaria majalis (konwalia majowa)
fu14/17
Convallaria majalis
konwalia majowa

silnie trująca jest cała roślina, w tym owoce
trujące
Solanum nigrum (psianka czarna)
f1 fa
Solanum nigrum
psianka czarna

szczególnie trujące są niedojrzałe owoce
Solanum dulcamara (psianka słodkogórz)
fu/1
Solanum dulcamara
psianka słodkogórz

szczególnie trujące są niedojrzałe owoce
Actaea spicata (czerniec gronkowy)
fu
Actaea spicata
czerniec gronkowy

słabo trująca jest cała roślina
Ligustrum vulgare (ligustr pospolity)
fau2/2
Ligustrum vulgare
ligustr pospolity

silnie trujące są owoce i liście
Lonicera xylosteum (wiciokrzew pospolity)
fu
Lonicera xylosteum
wiciokrzew pospolity

owoce są silnie trujące
Sambucus nigra (bez czarny)
fu28/31
Sambucus nigra
bez czarny

słabo trujące są surowe niedojrzałe owoce i ich szypułki
Juniperus communis (jałowiec pospolity)
f2 fu29/32
Juniperus communis
jałowiec pospolity

owoce i igły są trujące, w niewielkiej ilości wysuszone owoce są stosowane jako aromatyczna przyprawa
Viburnum opulus (kalina koralowa)
fu13/15
Viburnum opulus
kalina koralowa

słabo trujące są wszystkie części rośliny
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
fau
Lycium barbarum
kolcowój zwyczajny

silnie trujące są niedojrzałe owoce, poza tym roślina słabo trująca
Bryonia alba (przestęp biały)
fa
Bryonia alba
przestęp biały

silnie trująca po spożyciu kilkunastu do kilkudziesięciu jagód, trujące są też inne części rośliny, podobnie u przestępu dwupiennego (Bryonia dioica)
objaśnienie skrótów

inne trujące rośliny

Datura stramonium (bieluń dziędzierzawa)
fa
Datura stramonium
bieluń dziędzierzawa

silnie trująca jest cała roślina, w szczególności nasiona
Artemisia absinthium (bylica piołun)
fau/2
Artemisia absinthium
bylica piołun

silnie trujące liście i młode kwitnące pędy
Calla palustris (czermień błotna)
fu
Calla palustris
czermień błotna

silnie trująca jest cała roślina
Genista tinctoria (janowiec barwierski)
fu/1
Genista tinctoria
janowiec barwierski

silnie trująca jest cała roślina, szczególnie nasiona
Ranunculus sceleratus (jaskier jadowity)
f
Ranuncul. sceleratu.
jaskier jadowity

cała roślina jest silnie trująca podobnie jak wiele innych gatunków z rodzaju jaskier (Ranunculus)
Viscum album (jemioła pospolita)
f3 f
Viscum album
jemioła pospolita

słabo trująca cała roślina
Caltha palustris (knieć błotna)
f4 fu8/9
Caltha palustris
knieć błotna

słabo trująca cała roślina, zjedzenie mało prawdopodobne z uwagi na silnie piekący i gorzki smak
Agrostemma githago (kąkol polny)
NT fau/2
Agrostemma githago
kąkol polny

silnie trujące są nasiona, słabo reszta rośliny
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
§ Vu f
Gratiola officinalis
konitrut błotny

słabo trująca jest cała roślina
Oenanthe aquatica (kropidło wodne)
f
Oenanthe aquatica
kropidło wodne

silnie trująca jest cała roślina
Frangula alnus (kruszyna pospolita)
fu4/5
Frangula alnus
kruszyna pospolita

silnie trujące są niedojrzałe owoce, liście i świeża kora
Hyoscyamus niger (lulek czarny)
fa
Hyoscyamus niger
lulek czarny

silnie trująca jest cała roślina
Mentha pulegium (mięta polej)
Vu f
Mentha pulegium
mięta polej

silnie trująca cała roślina
Saponaria officinalis (mydlnica lekarska)
fu3/3
Saponaria officinalis
mydlnica lekarska

silnie trująca cała roślina
Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)
fau16/31
Digitalis purpurea
naparstnic. pupurow.

wszystkie części rośliny są silnie trujące; nieco mniej trujące są inne gatunki z rodzaju naparstnica (Digitalis)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
fu6/15
Dryopteris filix-mas
nerecznica samcza

silnie trujące są kłącza i ogonki podstawa liścia; prawdopodobnie toksyczne są inne gatunki z rodzaju nerecznica (Dryopteris)
Arum maculatum (obrazki plamiste)
§ Vu fu
Arum maculatum
obrazki plamiste

szczególnie trujące jest świeże kłącze
Consolida regalis (ostróżeczka polna)
fau
Consolida regalis
ostróżeczka polna

silnie trująca jest cała roślina
Delphinium elatum (ostróżka wyniosła)
f3 fu5/13
Delphinium elatum
ostróżka wyniosła

silnie trująca podobnie jak i inne gatunki z rodzaju ostróżka (Delphinium), w tym ogrodowe
Equisetum palustre (skrzyp błotny)
f
Equisetum palustre
skrzyp błotny

szczególnie trujące są młode rośliny
Senecio vulgaris (starzec zwyczajny)
fa
Senecio vulgaris
starzec zwyczajny

szczególnie trujący jest korzeń
Rhamnus cathartica (szakłak pospolity)
fu
Rhamnus cathartica
szakłak pospolity

szczególnie trujące są niedojrzałe owoce
Cicuta virosa (szalej jadowity)
f
Cicuta virosa
szalej jadowity

silnie trujące są korzeń i dolna część łodygi
Aconitum firmum (tojad mocny)
f2 § fu4/5
Aconitum firmum
tojad mocny

silnie trujące są wszystkie części rośliny
Euphorbia helioscopia (wilczomlecz obrotny)
fa
Euphorbi. helioscopia
wilczomlecz obrotny

trujący i drażniący sok mleczny, podobnie jak i u innych przedstawicieli rodzaju wilczomlecz (Euphorbia)
Tanacetum vulgare (wrotycz pospolity)
fu2/2
Tanacetum vulgare
wrotycz pospolity

silnie trujące są wszystkie części rośliny
Anemonoides nemorosa (zawilec gajowy)
fu35/11
Anemonoid. nemoro.
zawilec gajowy

trujące są wszystkie części rośliny, podobnie jak i u innych przedstawicieli rodzaju zawilec (Anemone)
Ficaria verna (ziarnopłon wiosenny)
fu2/2
Ficaria verna
ziarnopłon wiosenny

trujące są wszystkie części rośliny
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
§ fu4
Colchicu. autumnale
zimowit jesienny

silnie trująca jest cała roślina
Buxus sempervirens (bukszpan wieczniezielony)
u13/5
Buxus sempervirens
buksz. wieczniezielo.

silnie trujące są wszystkie części rośliny
Helleborus niger (ciemiernik biały)
u6/7
Helleborus niger
ciemiernik biały

silnie trujące są wszystkie części rośliny
Aesculus hippocastanum (kasztanowiec pospolity)
fau14/15
Aescul. hippocastan.
kasztanowi. pospolit.

silnie trujące są wszystkie części rośliny
Narcissus pseudonarcissus (narcyz trąbkowy)
u
Narcis. pseudonarcis.
narcyz trąbkowy

silnie trujące są cebule, trujące liście i kwiaty
Ricinus communis (rącznik zwyczajny)
u4/5
Ricinus communis
rącznik zwyczajny

silnie trujące wszystkie części rośliny, szczególnie nasiona
Thuja occidentalis (żywotnik zachodni)
u61/57
Thuja occidentalis
żywotnik zachodni

silnie trująca jest cała roślina
Tulipa (tulipan)
u186/36
Tulipa
tulipan

trujące są cebule
Cyclamen purpurascens (cyklamen purpurowy)
§ CR fau
Cyclam. purpurasce.
cyklamen purpurowy

silnie trująca jest bulwka, w naturze niemal nie do spotkania (są tylko dwa znane stanowiska w Polsce) ale jest uprawiany jako roślina ozdobna
Laburnum anagyroides (złotokap pospolity)
fau4/4
Laburnu. anagyroide.
złotokap pospolity

silnie trująca jest cała roślina, szczególnie nasiona
Persica vulgaris (brzoskwinia zwyczajna)
u7/4
Persica vulgaris
brzoskwin. zwyczajn.

silnie trujące są nasiona (wewnątrz pestki), podobnie w przypadku innych owocowych drzew pestkowych — czereśni, wiśni, śliw
Solanum tuberosum (psianka ziemniak)
u
Solanum tuberosum
psianka ziemniak

silnie trujące są wszystkie części zielone
Linum usitatissimum (len zwyczajny)
u
Linum usitatissimum
len zwyczajny

silnie trujące są niedojrzałe nasiona, trująca jest cała roślina
Papaver somniferum (mak lekarski)
u3/1
Papaver somniferum
mak lekarski

obecnie dopuszczone do uprawy odmiany praktycznie nie zawierają morfiny i innych silnie trujących opiatów
Nicotiana tabacum (tytoń szlachetny)
u
Nicotiana tabacum
tytoń szlachetny

silnie trująca jest cała roślina, do zatrucia może np dojść przy stosowaniu wywaru z liści tytoniu jako środka owadobójczego, dawka śmiertelna nikotyny jest niska, to ledwie 0.8mg/kg masy ciała
Cannabis sativa (konopie siewne)
u
Cannabis sativa
konopie siewne

cała roślina jest silnie trująca, dawka śmiertelna THC to 30mg/kg masy ciała
objaśnienie skrótów
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji