atlas-roslin.pl

Laburnum anagyroides Medik. [🔉 *o·i·des]

złotokap pospolity, złotokap zwyczajny
Cytisus laburnum L. [🔉 cy·ti·sus *] · Laburnum vulgare J.Presl [🔉 * wul·ga·re]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Laburnum anagyroides (złotokap pospolity)
kwitnacy krzew
Laburnum anagyroides
liście
Laburnum anagyroides (złotokap pospolity)
Laburnum anagyroides (złotokap pospolity)
Laburnum anagyroides (złotokap pospolity)
Laburnum anagyroides (złotokap pospolity)
Laburnum anagyroides (złotokap pospolity)
Laburnum anagyroides
nasiona
Laburnum anagyroides (złotokap pospolity)
Laburnum anagyroides (złotokap pospolity)
Laburnum anagyroides (złotokap pospolity)
XL
Laburnum anagyroides
gałązka
Laburnum anagyroides
pąk wierzchołkowy,

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Laburnum (złotokap)kl 7508
Wysoki krzew lub niskie drzewo (do 9m). Gałęzie proste, wzniesione, z długo- i krótkopędami. Tegoroczne pędy, listki i strąki przylegająco, jedwabiście owłosione.

space

Grona zwisające, 10-25cm długości, z 12-24 kwiatami. Kwiaty żółte, bez zapachu.

space

Kwitnienie maj-czerwiec.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
ekologiczne liczby wskaźnikowe Laburnum anagyroides (złotokap pospolity)
Pochodzi z gór południowej i środkowej Europy. U nas często uprawiane drzewko lub krzew ozdobny. Lokalnie dziczejące, zadomowione.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. (2012) [234]/:
• lokalnie zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: Europa południowa i środkowa.
• Czas przybycia na teren Polski: 1805r. (introdukcja), XXw.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Stosowany w zieleni miejskiej, wysoce ozdobny w czasie kwitnienia. Czasem wprowadzany do lasów.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, głównie w zachodniej Polsce.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Laburnum anagyroides (złotokap pospolity)
🌱
Wysoki krzew (rzadziej niskie drzewko), długowieczny, bardzo efektownie kwitnący.

space

Nasiona śmiertelnie trujące, zielone strąki, kora, kwiaty i korzeń trujące. Czynnikiem toksycznym jest cytyzyna. Działą drażniąco na błony śluzowe przewodu pokarmowego oraz na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy (początkowo pobudzająco, a następnie depresyjnie). Powoduje zaburzenia oddychania i drgawki.

zieleń miejska • na żywopłot nieformowany
🌳 drzewa liściastekrzewy liściaste • o znaczeniu produkcyjnym
🌺 ozdobne kwiaty • 🐝 pożytek pszczeli (miododajny) • silnie/śmiertelnie trująca
wysokość: 4 – 8 m • szerokość: 3 – 5 m
kwitnienie: przełom maja i czerwca • owocowanie: sierpień

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ciepłe • osłonięte (przed wiatrami) • toleruje warunki miejskie
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna • znosi suszę
☷ gleba: przepuszczalna • żyzna • odczyn zbliżony do obojętnego • toleruje zasadową (wysokie pH)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5b
Nie powinien być silnie przycinany. Na gleby stosunkowo żyzne, dostatecznie wilgotne, dobrze rośnie na wapiennych. Miejsca nasłonecznione. W mroźne zimy młode pędy mogą przemarzać. Jego kora bywa zgryzana przez zające i króliki.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

z nasion [wiosną]
przez szczepienie [na złotokapie zwyczajnym]

🌱 🌸

odmiany uprawne (#4) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
‘Quercifolium’ — liście 3-listkowe, środkowy listek 3-5-klapowany; wysoki krzew lub niskie drzewko; wytwarza nasiona i część siewek powtarza klapowanie listka
‘Sunspire’ — kolumnowa, zwarta, półkarłowata; kwiatostany krótsze od typu
‘Yellow Rocket’ — wąskokolumnowa, do 5 m; b. obficie kwitnie, kwiatostany 10-20 cm długości
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

wybrane okazy · selected collections

#1
js.070514-1
leg. Jacek Soboń
#2
bl.040117-4
leg. Barbara Łotocka
#3
22 08 22 - 25
leg. Marek Snowarski
/Bydgoszcz, Ogród Botaniczny UKW/
#5
22 06 30 - 40
leg. Marek Snowarski
/Lublin Ogród Botaniczny/

ten gatunek tworzy mieszańca:

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Laburnum anagyroides Medik. [🔉 *o·i·des]Cytisus laburnum L. [🔉 cy·ti·sus *] · Laburnum vulgare J.Presl [🔉 * wul·ga·re](pl) złotokap pospolity · złotokap zwyczajny
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = ovalis = oviformis = ovoideus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji