cechy diagnostyczne w kluczu

uprawa przyśpieszona

Solanum tuberosum
kwitnący łan
Solanum tuberosum (psianka ziemniak)
Ziemniak jest zaliczany do warzyw, gdy uprawiany jest na wczesny zbiór w okresie od końca jaja do czerwca/lipca.

Uprawa przyśpieszona polega na wczesnowiosennym sadzeniu bulw, najlepiej uprzednio podkiełkowanych. Szczególnie duże przyśpieszenie uzyskuje się przy uprawie pod osłonami i w pomieszczeniach ogrzewanych.

space

Podkiełkowywanie w zdecydowanym stopniu przyśpiesza plonowanie, o 2-3 tygodnie. Przeprowadza się je w jasnym pomieszczeniu, w temperaturze 10-15°C, przy wilgotności powietrza 70-85%. Dostateczny dostęp światła jest konieczny dla uzyskania silnych, grubych kiełków, odpornych na uszkodzenie przy sadzeniu.

space

Podkiełkowane bulwy sadzi się, w zależności od warunków klimatycznych, od końca marca do drugiej dekady kwietnia, gdy temperatura 10 cm pod powierzchnią ziemi osiągnie 5-6°C (w przypadku bulw niepodkiełkowanych powinno być 7-8°C). Stosuje się rozstawę 50-60 cm między rzędami i 40-50 cm w rzędzie lub 65 × 20-40 cm, na głębokość 4-8 cm, mniejszą na glebach ciężkich lub tak aby nad bulwą była 1-2 cm warstwa ziemi. Sadzić należy kiełkami ku górze, uważając aby ich nie wyłamać.

space

Przyśpieszenie zbiorów w gruncie można uzyskać stosując okrywę z agrowłókniny ale utrudnia to przeprowadzania zabiegów uprawowych.

zmianowanie

Ziemniaki mogą być uprawiane po sobie. Należy jednak tego unikać, jak i uprawiania po innych warzywach psiankowatych.

space

W uprawie pod osłonami, można 2 tygodnie przed sadzeniem bulw, w projektowanych międzyrzędziach sadzić rozsadę sałaty lub siać rzodkiewkę, szpinak lub nasiona warzyw na rozsadę. Zbiera się je nim nać ziemniaka wyrośnie na tyle, że zacznie cieniować śródplon.

wymagania

Solanum tuberosum
uprawa przed kwitnieniem
Warunki klimatyczne Polski, w okresie wegetacji ziemniaka, są dobrze dopasowane do jego potrzeb. Nie jest natomiast odporny na przymrozki, ani bulwy nie są zdolne do zimowania w gruncie.

space

Wymagania świetlne są wysokie. Ilość światła decyduje o plonie bulw.

space

Wymagania glebowe są stosunkowo niskie o ile jest ona dostatecznie żyzna. Nie powinna być zbyt sucha ani podmokła. Optymalny pH jest lekko kwaśny, pH 5-6.

space

wartość

Wartość odżywcza ziemniaka jest wysoka z uwagi na dość dużą zawartość białka i witamin C, B1, B2.

space

Grupy użytkowe: warzywa • warzywa psiankowate • w uprawie polowej • o znaczeniu produkcyjnym

zbiór i przechowywanie

Solanum tuberosum (psianka ziemniak)
plon z dwóch krzaczków XL
W uprawie przyśpieszonej zbiór jest możliwy po 8-10 tygodniach od posadzenia bulw podkiełkowanych lub po 12-14 tygodniach dla bulw niepodkiełkowanych. Ma to miejsce po 6-8 tygodniach od wzejścia pędów nad powierzchnię ziemi. Można wykonywać podbieranie - po ostrożnym odgarnięciu ziemi odrywa się największe bulwy, po czym ponowienie przysypuje ziemią pozostałe. Młode ziemniaki, bez skorkowaciałem skórki nie nadają się do dłuższego przechowywania.

space

odmiany

Ziemniak jest rozmnażany wegetatywnie. Jego odmiany są klonami identycznych genetycznie roślin.

space

Odmiany silnie różnią się cechami bulw, barwą ich skórki oraz miąższu. Różnią się też odpornością na choroby.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040120.3.bl - Solanum tuberosum (psianka ziemniak)
040120-3
leg. Barbara Łotocka #5
znalezisko 00010000.09_9_45.jmak - Solanum tuberosum (psianka ziemniak); ogr. zielny, Niemcy
09_9_45
leg. Jarosław Makowski
/ogr. zielny, Niemcy/ #2
znalezisko 20130000.soltb_13.13 - Solanum tuberosum (psianka ziemniak); Wrocław
130000-soltb_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #7
znalezisko 20040703.1.wm - Solanum tuberosum (psianka ziemniak); Kraków; Łagiewniki
040703-1
leg. Waldemar i Maria Mazur
/Kraków; Łagiewniki/ #15