takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Aethusa cynapium L.

blekot pospolity