⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Apiaceae - z pokrywkami, bez pokryw]
  
rośliny mniejsze, ciemnozielone (↓nie)
Aethusa cynapium (blekot pospolity)
Aethusa cynapium (blekot pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· Liście ciemnozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Aethusa cynapium (blekot pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca ruderalne, ogrody, uprawy.
  
  
rośliny większe, jasnozielone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· Liście jasnozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Aethusa cynapioides (blekot cienisty)
syn. Aethusa cynapium ssp. cynapioides · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, skraje lasów.