⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Apiaceae (selerowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) owoce z długim, kilkucentymetrowym, dzióbkiem, dłuższym do zasadniczej części owocu (↓nie)
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
wystepowanie
trybulka grzebieniowa · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  
  
(p) owoce bez dzióbka lub dzióbek krótszy od owocu (↑nie)
  
    
(p) owoce do 15-25mm długości (↓nie)
Myrrhis odorata (marchewnik anyżowy)
Myrrhis odorata (marchewnik anyżowy)
Myrrhis odorata (marchewnik anyżowy)
wystepowanie
marchewnik wonny · antropofit zadomowiony we florze polskiej
    
    
(p) owoce znacznie krótsze (↑nie)
    
      
(p) owoce ±kuliste, obie rozłupki połączone także po dojrzeniu (↓nie)
Coriandrum sativum (kolendra siewna)
Coriandrum sativum (kolendra siewna)
      
      
(p) owoce nie kuliste, rozłupki w dojrzałości rozdzielone (↑nie)
      
        
(p) owoce z ościstymi lub szczeciniastymi wyrostkami (↓nie)
        
          
(p) ostki na owocu brodawkowane, na końcu ±haczykowate (↓nie)
Torilis arvensis (kłobuczka polna)
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
          
          
(p) ostki na owocu gładkie, szpiczaste (↑nie)
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)
wystepowanie
syn. Caucalis daucoides · antropofit zadomowiony we florze polskiej
          
        
(p) owoce gładkie lub szorstkie (↑nie)
        
          
(p) rozłupki oskrzydlone na bocznych żebrach lub także ±oskrzydlone na grzbietowych (↓nie)
          
            
(p) rozłupki oskrzydlone na wszystkich żebrach (bocznych i grzbietowych) (↓nie)
            
              
(p) łatki z ostką; łodyga dęta (↓nie)
Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny)
Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Łodyga pusta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny)
wystepowanie
syn. Peucedanum carvifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) łatki bez ostki; łodyga pełna (↑nie)
              
                
(p) końcowe łatki szersze, w jednej płaszczyźnie (↓nie)
Conioselinum tataricum (szczwoligorz tatarski)
Conioselinum tataricum (szczwoligorz tatarski)
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Łodyga pełna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
Conioselinum tataricum (szczwoligorz tatarski)
wystepowanie
szczwoligorz pochwiasty · syn. Conioselinum vaginatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
(p) końcowe łatki równowąskie, w różnych płaszczyznach (↑nie)
Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera)
XL
Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera)
Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera)
Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera)
takson nie ujęty w czekliście 2002
  Rzadko zawlekany na terenach ruderalnych.
                
            
(p) rozłupki oskrzydlone tylko na bocznych żebrach (↑nie)
            
              
(p) łodyga szczeciniasto owłosiona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Liście pojedynczo pierzastozłożone, lub pojedynczo głęboko podzielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
              
              
(p) łodyga naga (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Liście wielokrotnie pierzastozłożone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
              
                
(p) liście 2-3× trójlistkowe (↓nie)
Peucedanum ostruthium (gorysz miarz)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Owoc spłaszczony, z bardzo szerokim oskrzydleniem (często szerszym od właściwego owocu).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Peucedanum ostruthium (gorysz miarz)
wystepowanie
syn. Imperatoria ostruthium · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
(p) liście 2-3× nieparzysto pierzastozłożone; owoce z węższym lub szerszym oskrzydleniem (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Owoce z węższym lub szerszym oskrzydleniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
                
                  
(p) łodyga ±gładka (↑nie) (↓nie)
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Oś liścia prosta.
· ta cecha diagnostyczna j ...
                  
                  
(p) łodyga głęboko rowkowana (↑nie)
Ostericum palustre (starodub łąkowy)
Ostericum palustre
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Oś liścia w miejscach listków załamuje się.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Ostericum palustre (starodub łąkowy)
wystepowanie
dzięgiel łąkowy · syn. Angelica palustris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
          
(p) rozłupki nieoskrzydlone do ostro żebrowanych ±oskrzydlonych (↑nie)
          
            
(p) liście pojedynczo nieparzysto pierzastozłożone (↓nie)
Apium nodiflorum (selery węzłobaldachowe)
Apium repens (selery błotne)
            
            
(p) przynajmniej niektóre liście 2× i więcej pierzastozłożone (↑nie)
            
              
(p) rozłupki ±wąsko podługowate, przynajmniej 2× dłuższe niż szersze (↓nie)
              
                
(p) rozłupki z pięcioma płaskimi żebrami (↓nie)
Chaerophyllum aromaticum (świerząbek korzenny)
                
                
(p) rozłupki bez wyraźnych żeber (↑nie)
Anthriscus sylvestris
                
              
(p) rozłupki jajowate lub kuliste, co najwyżej 2× dłuższe niż szersze (↑nie)
              
                
(p) baldaszki niesymetryczne (↓nie)
Aethusa cynapium (blekot pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
                
                
(p) baldaszki symetryczne, wszechstronne (↑nie)
                
                  
(p) kwiat na obwodzie baldaszka z powiększonymi zewnętrznymi płatkami (↓nie)
Oenanthe aquatica
Oenanthe aquatica (kropidło wodne)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Działki kielicha wyraźne, trójkątne, w czasie owocowania obecne, powiększone.
· ta cecha diagnostyc ...
                  
                  
(p) kwiat na obwodzie baldaszka bez powiększonych zewnętrznych płatków (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Działki kielicha drobne, w postaci ząbków lub szczecinek, na owocu nie powiększone LUB brak.
                  
                    
(p) odcinki ostatniego rzędu podługowate, ostro piłkowane (↓nie)
Cicuta virosa (szalej jadowity)
Cicuta virosa (szalej jadowity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Łodyga w nasadzie bulwiasto zgrubiała, z komorą powietrzną z poprzecznymi przegrodami.
Cicuta virosa (szalej jadowity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
                    
(p) odcinki ostatniego rzędu równowąskie do nitkowatych, całobrzegie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Łodyga w nasadzie nie jest wyraźnie zgrubiała, bez przedzielanej komory powietrznej.
                    
                      
(p) odcinki ostatniego rzędu nitkowate (↓nie)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
Meum athamanticum (wszewłoga górska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rośliny górskie.
                      
                      
(p) odcinki ostatniego rzędu równowąskie (↑nie)
                      
                        
(p) płatki korony bladożółte, po zewnętrznej stronie zaczerwienione (↓nie)
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
Silaum silaus (koniopłoch łąkowy)
wystepowanie
syn. Silaus flavescens · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                        
                        
(p) płatki korony białe lub różowawe (↑nie)
                        
                          
Cnidium dubium (selernica żyłkowana)
Cnidium dubium (selernica żyłkowana)
Cnidium dubium (selernica żyłkowana)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                          
                          
                          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu