fot. mbr-Anthriscus-caucalis-4_1 — copyright © by Marek Borowiec
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Anthriscus caucalis (trybula pospolita)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2009, Wrocław · copyright © by Marek Borowiec