Heracleum sphondylium · barszcz zwyczajny (agg.) »3

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
smugi na owocach nie lub słabo rozszerzone w dolnej części, do 0.4 mm szerokości

space

rośliny mniejsze, zwykle do 2 m wysokości

Heracleum sosnowskyi (barszcz Sosnowskiego)
liść
inwazyjne gatunki barszczy pochodzące z Kaukazu i przyległych regionów

space

opis

Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
młode owoce
Heracleum sphondylium ssp. trachycarpum (barszcz zwyczajny karpacki)
owoce, strona grzbietowa (na górze) i brzuszna (na dole) 3D||
Rośliny zielne, jednoroczne, dwuletnie lub wieloletnie. Duże lub bardzo duże.

space

Łodyga wzniesiona, rozgałęziająca się, bruzdowana, pusta, zwykle szczeciniasto owłosiona.

space

Baldachy duże i o licznych promieniach. Pokryw brak lub skąpolistkowe, odpadające. Pokrywki obecne, wielolistkowe.

Kwiaty w głównych baldachów zwykle obupłciowe, bocznych często tylko męskie lub bezpłciowe. Kielich zredukowany pięcioząbkowy lub niemal niewidoczny. Płatki korony białe do czerwonawych lub żółtozielonych, brzeżne w baldachu zwykle powiększone i wycięte. Stylopodium niskostożkowate, o pofalowanych brzegu. Szyjki słupka na owocu krótkie, proste lub wygięta do dołu.

space

literatura · references
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom IX, 1960 — Umbelliferae p.119 [16.9]
· Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.386 [71.5]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.510 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.453 [3]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.344+330k+332k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.378 [9]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.327+330+400 [86.11]
· Schischkin B.K., 1951 — Flora URSS. T.17 p.223 [85.17]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.184+188 [80]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.364 [150.2]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 06.03.2013 · powstała/was created 29.10.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Heracleum.htm"> Heracleum (barszcz) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>