fot. kswit-038 — copyright © by Konrad Świtalski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Ostericum palustre (starodub łąkowy)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

01.05.2013, poj. Krzywińskie · copyright © by Konrad Świtalski