atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » campanulids » Ord.Apiales » Fam.Apiaceae »

Scandix pecten-veneris L. [🔉 skan·diks *]

czechrzyca grzebieniowa, trybulka grzebieniowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
22.06.2008, skraj pola na glebie gipsowej, Wola Zagojska Górna (Niecka Nidziańska); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej księgi 2014r. [169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: CR – krytycznie zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, ustępujący (CR); archeofit; pochodzenie: Europa, Azja i Afryka [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080622.3.jkr - Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa); skraj pola na glebie gipsowej, Wola Zagojska Górna (Niecka Nidziańska)
080622-3
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/skraj pola na glebie gipsowej, Wola Zagojska Górna (Niecka Nidziańska)/ #7
znalezisko 20110522.150.js - Scandix pecten-veneris (czechrzyca grzebieniowa); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
110522-150
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #3

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Scandix pecten-veneris [🔉 skan·diks *](pl) czechrzyca grzebieniowa · trybulka grzebieniowa
pecten, -inis (lat., subst., m)
grzebień