fot. 100828-4755_v2 (839×645) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100828-8
owoce
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

28.08.2010, Siechnice k. Wrocławia, dolina Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski